Utbildningar och seminarier hos KoHF

KTF Utbildning är en utbildningsportal som lanseras av KemiskTekniska Företagen (KTF), en sammanslutning av Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF), Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH), Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF), Svenskt Växtskydd och Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS).

Branschorganisationerna ser det som en viktig uppgift och som en stor del av sin verksamhet att öka medlemmarnas och omvärldens kunskaper om angelägna ämnen. Därför omfattar utbildningarna inom ktfutbildning.se såväl grundläggande kurser inom relevanta lagstiftningar och djupdykningar ner i specifika ämnesområden som inspirerande och intresseväckande utbildningar inom aktuella frågeställningar.

Notera att det inte går att anmäla sig till kurser direkt via respektive branschorganisations hemsida, eller direkt via kontaktperson på KoHF.

För allmänna frågor och funderingar, kontakta ktfutbildning@ktf.se.

Mer information om utbildningar och seminarier i KoHF:s regi finns på www.ktfutbildning.se