Statistik hos Kosmetik- och hygienföretagen

 

Kosmetiska produkter

(The Swedish Cosmetics & Hygiene Products Market, million SEK, retail sales price)

Siffror anges i miljoner svenska (konsument-)kronor.

 

2015 till idag

Från och med 2015 hänvisar KoHF till europeiska branschens data genom Cosmetics Europe. I Cosmetics Europes rapport Market Performance 2018 visas bland annat att den totala försäljningen av kosmetiska produkter till svenska konsumenter 2018 var 1978 (2017: 1986) miljoner Euro. Detta motsvarar en minskning (nota bene: svenska kronans utveckling i relation till Euron. Växlingskurs 10,259) i jämförelse med 2017 på 4 procent (+1,4% för hela EU).

Förändring 2018/2017 av försäljningsvärde (konsumentkronor, Sverige):

  • Parfymprodukter: +4,7%

  • Dekorativ kosmetik: +1,5%

  • Hudvård: +4,7%

  • Personlig hygien: +1,4%

Svensken konsumerar mest kosmetiska produkter per capita, 194 Euro, inom EU (nota bene: Norge och Schweiz, som uppvisar högre tal, är inte EU-medlemmar). Sveriges befolkning ökar mest procentuellt av EU-ländernas under perioden, men Sverige har störst minskning av BNP.

Europeiska kosmetikindustrin anställer c:a 1,8 miljoner människor (c:a 60% kvinnor) varav 28 000 forskare.

 

Historiska data till 2014

Siffrorna i tabellen är angivna i konsumentkronor (vad konsumenten/slutanvändaren betalar) och är en uppskattning av hela den Svenska marknaden. Siffror i miljoner kronor (x 10^6). Försäljningen i Sverige var alltså 2014 16,4 miljarder kronor.

(The figures in the table show RSP (sell out) and are estimates based on KoHF members sell in data and extrapolated to represent the total Swedish cosmetics market. SEK, millions.

 

Varumärkesstatistik - market report Cosmetic Brands

Siffrorna visar försäljning (med jämförelse, t.ex. 2018 mot 2017) för de KoHF-medlemmars varumärken vars siffror redovisats till KoHF (nota bene: inte alla varumärken på den svenska marknaden).

Ingående kategorier i den redovisade summeringen är:

  • Vård (hudvård, kroppsvård, solvård och manlig hudvård)

  • Dekorativ kosmetik (make up) samt

  • Dofter (dam, herr)

Försäljningen är angiven i tusentals leverantörskronor (leverantörens införsäljning till återförsöljare) och exklusive moms. Rapporten publiceras två gånger per år, normalt i mars, och i september.

The KoHF Brand Statistics report presents sales for KoHF members’ cosmetic brands marketed on the Swedish market. Sales figures are presented as market sales price (MSP), 1000 SEK. This semi-annual KoHF report is normally presented on the 1st of March (Jan-Dec), and on the 1st of September (Jan-Jun).

2019, jan-jun

2018, jan-dec

2018, jan-jun

2017, jan-dec (reviderad 2018-04-23)

2017, jan-jun

2016, jan-jun

2015, jan - jun

2014, helår

2013, helår

2012, helår

 

Kemiska produkter

Bland andra tvättmedel och andra hushållsrengöringsprodukter.

KoHF hänvisar till Kemikalieinspektionens produktregister.