Gluten obefintlig risk i kosmetiska produkter

Information om gluteninnehåll i konsumentprodukter så som livsmedel, kosmetiska produkter med flera kan sägas vara relevant endast om den som använder produkten lider av glutenintolerans (celiaki), och om produkten kommer i kontakt med tunntarmen. En förutsättning för att risk ska uppstå är alltså intag via munnen.

Användningen av kosmetiska produkter, i synnerhet de som används på hud och hår, ger inte upphov till någon exponering för tunntarmen och innebär därför ingen risk.

I de vetenskapliga studier [1] där man har analyserat gluteninnehåll i kosmetiska produkter som innehåller ingredienser från de relevanta sädesslagen har dessutom inget gluten kunnat påvisas.

 

Obligatorisk och fullständig innehållsförteckning för den som är överkänslig

Den som är glutenintolerant, eller den som av andra skäl behöver information om innehåll, bör utgå ifrån den för kosmetiska produkter obligatoriska innehållsförteckningen.

Aktuella ingredienser utvunna från ur celiakiperspektivet relevanta sädesslag anges i de fall de används i innehållsförteckningen. De engelska eller latinska namnen är de som då enligt lagkrav ska användas [2]:

  • Wheat, Triticum aestivum (vete)
  • Rye, Secale cereale (råg)
  • Barley, Hordeum vulgare (korn)

 

KoHF avråder från att skrämma konsumenter genom vilseledande marknadsföring

Bland trenden om så kallade negativa påståenden, ”fri från”, finns nu också sådana påståenden om gluten och kosmetiska produkter.

KoHF menar påståenden om glutenfri kosmetik dels riskerar att skrämma konsumenter trots att det inte föreligger någon risk med gluten i dessa produkter, och att sådana påståenden dessutom kan betraktas som vilseledande eftersom:
 

  • Eventuella risker med gluten i kosmetiska produkter inte har påvisats. Vetenskapliga studier visar också att gluten inte finns i kosmetiska produkter trots att de innehåller ingredienser från de relevanta sädesslagen
  • Den som marknadsför kosmetiska produkter inom EU får inte på dessa använda påståenden som inte är tydliga och relevanta
  • Den obligatoriska innehållsförteckning ger information om relevant innehåll, och den finns där primärt för att den som är överkänslig ska kunna göra ett välinformerat val/köp

Det är mot bakgrund av ovanstående argument oklart vad kosmetiska produkter som hävdar ”glutenfri” eller motsvarande skulle ge för fördelar gentemot de produkter som inte hävdar det.

 

Läs mer på kohf.se om bland andra EU-förordning 655/2013 om påståenden om kosmetiska produkter, Gemensamma kriterier

 

 

 

[1] Till exempel: Gluten Quantitation in Cosmetic Products by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, samt Gluten in Cosmetics: Is There a Reason for Concern?

[2] För växtextrakt (kemiskt obehandlade) i kosmetiska produkter ska latinska namn användas i kombination med det engelska ordet för aktuell växtdel och beredningsform. För övriga ingredienser som är syntetiserade från dessa växter, och där engelska ord ska användas kan det engelska ordet, till exempel ”wheat”, stå tillsammans med andra beskrivande ord, till exempel ingrediensen ”Ethyl Wheat Germate”