Så säkerställs kosmetikaingredienser inom EU

Illustration: Europakommissionen, Hälsa och livsmedelssäkerhet, vetenskapskommittéerna

Europakommissionen publicerar löpande så kallad infografik för att på ett enkelt sätt förklara olika aspekter av regelverken.

Nu finns infografik som beskriver hur kosmetikaingredienser säkerställs inom EU. Från det att mandat ges till de oberoende vetenskapskommittéerna, till exempel SCCS för kosmetikaingredienser, till att teknisk anpassning uppdaterar lagstiftningen genom antingen förbud eller begränsning i halt, produkt- eller ingredienskategori (till exempel konserveringsmedel).

Här är några av de centrala stegen:

"QUESTION TO THE COMMITTEE - Sound scientific advice is vital to ensure a high level of health and environmental protection. Before making a legislative proposal (such as the market authorisation of a certain ingredient), the European Commission asks the Scientific Committees to assess the potential risks; namely the probability and the severity of an adverse effect, in relation to the hazard and to the exposure."

Detta steg innebär säkerhetsvärdering av oberoende toxikologer, dermatologer. Ledamöterna är högt meriterade forskare.

"RISK MANAGEMENT BY THE COMMISSION AND THE LEGISLATORS - Risk management means the process of weighing policy alternatives in consultation with interested parties, considering risk assessment and other legitimate factors, and, if need be, selecting appropriate prevention and control options."

Detta steg har sin utgångspunkt i den oberoende säkerhetsvärderingen, men inkluderar också politisk hänsyn. Det kan också innebära att ingredienser som ingen aktör vill stödja med säkerhetsdata förbjuds, trots att ingredienserna inte visats innebära en risk. 


Principerna om försiktighet och proportionalitet

"According to the precautionary principle, if a given policy or action might cause harm to the public or the environment and if there is still no scientific consensus on the issue, the policy or action in question should not be pursued. Once more scientific information becomes available, the situation should be reviewed. Under the proportionality rule, the action of the EU must be limited to what is necessary to achieve the objectives."

Notera att försiktighetsprincipen alltså är en central del av kosmetikalagstiftningen.


"LEGISLATION - The legislative proposals are discussed and adopted by the EU legislators (1): the European Parliament and the Council of the EU. For tertiary legislation, adoption follows Comitology and scrutiny procedures."

1) Sverige representeras av sakkunnig myndighet, Läkemedelsverket

Se Europakommissionens infografik