Kemikalieinspektionen avpublicerar KTF-kritiserad rapport om miljömärkning

Kemikalieinspektionen avpublicerar KTF-kritiserad rapport om miljömärkning

Kemikalieinspektionen (KemI) publicerade tidigare i vår ett PM om miljömärkning - Kartläggning av begränsningar av farliga ämnen i miljömärkningssystem, En del i regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017 – 2020 - en rapport som KemI beställt av en extern konsult. 

 

KTF:s granskning av KemI:s rapport

Kosmetik- och hygienföretagen och vår paraplyorganisation KTF reagerade omgående starkt på ett flertal tveksamma detaljer i rapporten och vi har ägnat tid åt att granska KemI:s rapport i sin helhet. Vår granskning har resulterat i en rapport,

Genomgång av KemIs rapport PM 1/18:
”Kartläggning av begränsningar av farliga ämnen i miljömärkningssystem”

"KTF är förbluffade över antalet fel i rapporten Kartläggning av begränsningar av farliga ämnen i miljömärkningssystem (PM 1/18), som Kemikalieinspektionen (KemI) publicerade för en dryg månad sedan. Rapportförfattarna verkar inte ha speciellt mycket kunskap om gällande regelverk eller ens vilka regelverken är. Att KemI helt okritiskt sedan sprider denna rapport via ett tendentiöst pressmeddelande är inte acceptabelt. KTF menar att rapporten ska dras tillbaka.", säger KTF i pressmeddelandet. 

Läs KTF:s pressmeddelande och rapport här.

 

KemI avpublicerar kritiserad rapport

KTF har presenterat sin granskningsrapport för KemI och myndigheten skriver nu till KTF att den har inlett en översyn av rapporten och att den tillsvidare är avpublicerad från KemI:s webbplats.

 

KTF är paraplyorganisationen för bland andra branschföreningen KoHF.