En branschorganisation som genererar trygghet och vägleder medlemmar inom kosmetik- och hygienindustrin

Med internationella lagar och avancerade regleringar är branschorganisationens närvaro väsentlig för förståelse och agerande. Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF) är högst delaktiga i branschens utveckling. Genom proaktivt arbete och hög närvaro verkar KoHF för en trygg industri.

Olof Holmer är utbildad ekotoxikolog och har stor erfarenhet inom kemi- och miljöområdet. Som vd på KoHF ansvarar han för verksamheten på KoHF. Hans tidigare erfarenheter som miljöexpert är väsentliga för organisationens arbete, inte minst under en miljömedveten tid. Olof blev vd år 2001 och verkar sedan dess tillsammans med sina branschkollegor för en trygg industri genom att involvera aktörer, främja miljö- och hälsoaspekter, sprida kunskap och driva relevanta frågor. I linje med arbetet har Olof svarat på några frågor för att dela med sig av organisationens omfattande arbete!

 

Vad är kosmetik- och hygienföretagen och inom vilka områden verkar ni?

– KoHF är en branschorganisation med 160 medlemmar. Vår huvuduppgift är att göra det enkelt för våra medlemmar genom att vägleda dem inom rådande lagstiftning. Vi företräder även branschen gentemot myndigheter och politiker och arbetar för att skapa en trygg och sund bransch. Utöver det, samlar vi till exempel statistik och samarbetar med Business Sweden för att våra medlemmar ska bli framgångsrika med sin export. Med vår gemensamma kompetens kan vi ge vägledning kring lagar, marknadsföring med mera i respektive land. Det vi lägger mest tid på är direkt service till medlemmarna. De ska alltid känna att de har oss i ryggen. Jag anser att det är en kvalitetsstämpel att vara medlem i KoHF, inleder Olof.

 

Berätta om era pågående projekt inom kosmetik och hygien

– Vi driver flera värdefulla projekt inom organisationen. Däribland Swedish Beauty Awards som är en branschgala vi drivit sedan 2007. Look Good Feel Better startades 2003 och erbjuder kostnadsfria kurser inom hudvård och makeup till kvinnor som behandlas för cancer. Projektet innebär samarbeten med flera sjukhus runtom i Sverige.

 

På vilket sätt uttrycks miljö- och hållbarhetsperspektivet inom branschen?

– I första hand görs det av företagen själva. Etiskt och hållbar utvinning av råvaror, samt att uppnå klimatneutralitet är lika självklart i vår bransch som för de flesta andra. Har man inte dessa frågor högt på sin agenda kommer man inte överleva som företag på sikt. Sedan tycker jag det är på plats att nämna att vi är en bransch där utvecklingskostnaderna av produkterna är den stora kostnaden, snarare än råvarorna. Vi omsätter 20 miljarder konsumentkronor i Sverige men trots dessa ekonomiska siffror är volymerna av material som omsätts inom vår industri liten i jämförelse med många andra industrier. Det fråntar oss inget ansvar, men jag tror det är viktigt att inse att utmaningar inom hållbarhet för samhället i stort tyvärr inte kan påverkas så mycket av oss.

En fråga där vi dock påverkat mycket rör djurförsök. För våra produkter och dess råvaror är det sedan många år förbjudet att utföra djurförsök i syfte att påvisa att de är säkra. Detta tvingade oss att tillsammans med EU-kommissionen satsa stora resurser på att utveckla alternativa metoder. Detta har burit frukt och många av dessa alternativa metoder används nu också av många andra branscher och företag. Det är vi mycket stolta över.

 

Hur bidrar KoHFs arbete till konsumenternas upplevelser?

– Vi bidrar till att säkerställa trygg användning av produkter från våra medlemmar, att produkterna uppfyller alla lagar och regler som omger dem. I vårt arbete stöter vi ibland på produkter som inte är lagliga vilket utgör risker för konsumenterna. De flesta företag ändrar sig när vi gör ett påpekande, men det har hänt att vi varit tvungna att gå till domstol för att hindra olaglig försäljning. Generellt kan dock konsumenterna känna sig trygga när de handlar i vanliga affärer eller på välkända hemsidor. Köper man produkter på marknader, bazaarer eller från mindre kända hemsidor kan det också vara tydligt specificerat vad produkten innehåller, men det är samtidigt där vi ibland hittar produkter som av olika skäl inte är okej, avslutar Olof.

 

Swedish Beauty Awards 2020

I april väntar Swedish Beauty Awards, Sveriges mest prestigefyllda och största gala inom skönhet och kosmetik. Precis som i fjol är temat för galan ”Beauty Gives Back”. Det är ett event för branschorganisationens medlemmar att nominera och hylla det senaste årets lanserade produkter – håll utkik, anmälan är öppen mellan 14 oktober och 1 december!