ILLEGAL PRODUCTS AND ILLEGAL MARKETING

A cornerstone within KoHF is legal compliance. In general the level of compliance is good among companies in our industry, but sometimes KoHF encounter companies that have no or very low interest in the legality of their operations.  Some of these companies KoHF has taken to the court.

The detailed reasons for doing this and the results of these actions are further explained in the memo and the presentation below.

Memorandum - Court Cases and Other Cases  that KoHF Has Pursed (2017)

Presentation - Court Cases and Other Cases that KoHF has Pursed (2017)

 

 

OLAGLIGA PRODUKTER OCH OLAGLIG FÖRSÄLJNING

En hörnsten inom KoHF är branschens lagefterlevnad. Generellt är den bra bland företagen i vår bransch, men ibland stöter KoHF på företag som har mycket lågt intresse av att följa gällande lagar och regler. Några av dessa företag KoHF har tagit till patent- och marknadsdomstolen. En närmare beskrivning av anledningarna till detta, och resultaten av dessa åtgärder beskrivs vidare i PM och presentation nedan.

PM rörande mål som KoHF drivit avseende olagliga produkter och otillbörlig marknadsföring m.m. (2017)

Presentation om mål som KoHF drivit avseende olagliga produkter (2017)