Piratkopiering

Ett antal svenska myndigheter har gått samman i ett projekt för att motverka spridning av piratkopierade varor och produkter. Se mer under respektive myndighets hemsida.

Patent- och registreringsverket, Bolagsverket, Konsumentverket/Konsument Europa, Läkemedelsverket, Polisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

 

En del av KoHF:s arbete består också i att driva rättsfall mot aktörer som föreningen misstänker säljer olagliga produkter. Kontakta KoHF för att veta mer.