Vägledning om frisörprodukter

Version 2015

Informationsfoldern riktar sig till frisörer och beskriver hur man som frisör handskas med kosmetiska produkter för yrkesmässig användning på ett säkert sätt.

Foldern innehåller därför också så kallade produktgruppsblad (1) för dessa produkter.

KoHF Vägledning om frisörprodukter (pdf).

Bra arbetsmiljö för frisörer (ADI 456) från Arbetsmiljöverket och andra publikationer finns på Arbetsmiljöverkets hemsida 

1) Kravet på säkerhetsdatablad för kemiska produkter (t.ex. diskmedel, maskintvättmedel, lim m.fl.) gäller inte kosmetiska produkter.

vagledning2015.jpg