Vägledning om frisörprodukter

Version 2015

Informationsfoldern riktar sig till frisörer och beskriver hur man som frisör handskas med kosmetiska produkter för yrkesmässig användning på ett säkert sätt.

Foldern innehåller därför också så kallade produktgruppsblad (1) för dessa produkter.

KoHF Vägledning om frisörprodukter (pdf).

1) Kravet på säkerhetsdatablad för kemiska produkter (t.ex. diskmedel, maskintvättmedel, lim m.fl.) gäller inte kosmetiska produkter.

vagledning2015.jpg