Aerosoler - transport, hantering och avfall

Hanteringen av aerosoler vid transport, lagring och som avfall diskuterades under våren 2015. I början av hösten hölls även en utbildning av KoHF inom området. I bifogad fil finns presentationsmaterialet.

Vägledning om aerosoler - transport, hantering och avfall