Baby och Barn

Innehåll på sidan

Hygienprodukter för barn

Torr bakom öronen – en ny folder om hygienprodukter för barn

Foldern innehåller fakta om allt från bad, blöjbyten och tandvård till torr hud och solskydd.

Gravida och småbarnsföräldrar har ofta många frågor om barns hygien och hur hygienprodukter ska användas på bästa sätt. I foldern “Torr bakom öronen” ger tillverkare av hygienprodukter för barn och baby genom branschföreningen Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF) svar på de vanligaste frågorna och ger råd om hur man på bästa sätt tar hand om små barns ömtåliga hud.

KoHF förklarar också den omfattande lagstiftningen som finns för dessa produkter, så att föräldrar ska känna sig trygga med de produkter de använder.

Foldern är först och främst tänkt att användas på MVC/BVC, delas ut i föräldragrupper eller finnas tillgänglig på förskolor eller i väntrummet för de som vill veta mer om barn och hygien.

För att beställa foldern, kontakta KoHF, info@ktf.se (märk gärna beställningen: "KoHF Torr bakom öronen, beställning") eller 08-783 82 40.

Ladda ner foldern i pdf-format

 

Varumärken bakom foldern och stödjande varumärke

  • Barnängen

  • Natusan

  • Libero

  • Pampers

  • Neutral

Stödjande varumärken

  • La Roche-Posay

Produktinnehåll

Vill du se vad en vanlig hygienprodukt för barn kan innehålla?

Särskild säkerhetsvärdering - hygienprodukter för barn under 3 år

Utöver normalkravet i kosmetikalagstiftningen att säkerhetsvärdera innehållsämnen (och produkt) och i det obligatoriska produktinformationsdokumentet dokumentera den obligatoriska säkerhetsvärderingen, krävs för kosmetiska produkter för barn under 3 år en särskild värdering. Detta p.g.a. att barns, relativt vuxnas, stora hudyta samt att barns hud inte är färdigutvecklad avseende funktion och därmed skydd.

EU:s kosmetikaförordning, 1223/2009, Bilaga I, Del A, punkt 3 (3.3, 3.6.f) , Del B, punkt 4.3.2.

SCCS Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and Their Safety Evaluation, bl.a. kapitel 3 och 4.

Övrig information, hygienprodukter för barn

Här presenterar KoHF sin uppfattning om vissa områden där det är naturligt att man som gravid eller som förälder har frågor.

RÅD TILL GRAVIDA OCH AMMANDE

Att använda kosmetika och hygienprodukter när man ammar eller är gravid ska vara säkert. Säkerheten för den blivande mamman och det ofödda barnet är en del av den obligatoriska säkerhetsvärderingen av kosmetika och hygienprodukter.

Kom dock ihåg att under graviditet och amning kan kroppen vara känsligare. Även om det inte finns några hälsorisker med själva användningen, är vi medvetna om att vissa kvinnor ändå kan vara oroliga för att använda kosmetika och hygienprodukter vid graviditet och amning och då kanske man av den anledningen ska välja att undvika det.

- Parfymämnen

Kosmetiska produkter ska vara säkra för alla (1) som använder dem, från ung till gammal, inkl t.ex. gravida kvinnor.

Säkerhetskravet gäller naturligtvis även parfymerade produkter. Även om säkerhetskravet innefattar oönskade reaktioner mot parfymämnen kan man inte lagstifta bort överkänslighet som sådan.

Den generella rekommendationen till den överkänslige blir därför i detta fall att välja oparfymerade produkter. Det är lätt eftersom parfymering visas genom ordet "parfum" i den obligatoriska ingredienslistan.

För den överkänslige som ändå vill ha en parfymerad produkt blir rekommendationen att hos dermatolog låta undersöka sig. 26 parfymämnen (2) ska deklareras specifikt om de förekommer över en viss halt i produkten. På så vis kan man, om man är känslig mot just dessa, få information om de finns i produkten.

Vissa människor kan vara allmänt känsliga mot starkare dofter (uppleva obehag), utan att det därför är frågan om överkänslighet i den meningen att kroppens immunförsvar reagerar mot parfymämnen. Detta kan i sig vara besvärande, vissa kan uppleva symptom, men är alltså inte ett sjukdomstillstånd. En förstärkt känslighet kan vara permanent eller inträda en kortare tid, t.ex. under graviditeten.

Vill man vara helt säker avseende reaktioner mot parfymer måste rekommendationen ändå bli - välj parfymfritt.

Läs om allergi i KoHFs frågor och svar om hårfärg

Läs om intollerans för dofter m.m.

  1. EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter, kapitel II, artikel 3

  2. EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter, kapitel IV, artikel 19 samt Bilaga III, vissa löpnummer

 

HENNATATUERINGAR

KoHF varnar för olagliga svarta, tillfälliga hennatatueringar.

Låt inte hennatatuera ditt barn (vanligare än man kan tro). Barnet känner definitivt inte till riskerna och kan inte fatta ett välinformerat beslut. Ett beslut som kan komma att påverka barnet hela livet.

Läs mer

 

ANSIKTSFÄRGER

Ansiktsfärger som är avsedda för barn är kosmetika och hygienprodukter, men måste utöver kraven i kosmetikalagstiftningen även uppfylla kraven enligt direktivet 2009/48/EG (med anpassningar) om leksakers säkerhet om produkten innehåller smådelar.


HÅRFÄRGER

Hårfärger är inte avsedda till personer under 16 år. Frisörer bör vid behov fråga den blivande kunden om ålder, men även om kunden låtit göra en hennatatuering.

Gravid eller ammande? Se allmän information ovan om säkerhetskravet som gäller alla som använder kosmetiska produkter, och alla kosmetiska produkter.

 

TVÄTTSERVETTER, MER OM

Läs mer om tvättservetter på kohf.se

 

Här finns mer information

Läkemedelsverket - Ansvarig myndighet

INCI-listan - Förklaring till ingrediensers namn och funktion

SSM - Strålskyddsmyndigheten, om sol

Cancerfonden - om livsstil, solen