AISE Charter for Sustainable Cleaning

Den europeiska branschföreningen AISE har tagit fram ett initiativ för hållbarhet inom branschen för tvätt- och rengöringsprodukter. Initiativet lanserades 2005 och har nu mer än 200 deltagande företag. Initiativet innehåller krav på både verksamheten och produkterna som säljs på marknaden. Den 1 juli 2019 lanserades den senaste versionen The Charter for Sustainable Cleaning 2020+.

AISE Green Ribbon-märkningen signalerar att en tillverkare värdesätter hållbarhet

AISE Green Ribbon är ett frivilligt branschinitiativ som uppmuntrar både företag och konsumenter till ett mer hållbart perspektiv på städning och rengöring.

Du kan hitta AISE Green Ribbon-märkningen på en rad olika europeiska tvätt-, och rengöringsprodukter. Varför finns den där? Jo, för att när du tvättar dina kläder, diskar dina tallrikar eller rengör dina golv, kan det – precis som så många andra aktiviteter – påverka miljön.

Som tillverkare är vi fast beslutna att göra vad vi kan för att minimera denna miljöpåverkan genom att väga in hållbarhet som en nyckelfaktor när våra produkter tillverkas och används. Detta innefattar allt från hur de tillverkas (genom att använda resurseffektiva tillverkningsprocesser och säkra kemikalier), till hur de är tänkta att användas (som till exempel i koncentrerat format som fungerar i lägre temperaturer).

Om du ser den här märkningen kan du vara säker på att produkten lever upp till dessa hållbarhetskrav, och dessutom motsvarar de lagstadgade kraven med god marginal. Du kan även själv följa några enkla råd när du använder dessa produkter för att minimera din miljöpåverkan:

  1. Se alltid till att diskmaskinen eller tvättmaskinen är full innan du sätter på den. Det går åt betydligt mer energi, vatten och rengöringsmedel om du sätter på två halvfulla maskiner, jämfört med en ordentligt fylld maskin.

  2. Använd alltid rätt mängd rengöringsmedel. Många produkter är koncentrerade för att kunna förpackas och transporteras mer resurseffektivt. Att använda mer rengöringsmedel ger inte alltid bättre resultat.

  3. Tvätta och diska alltid på lägsta möjliga temperatur, så sparar du energi.

  4. Till sist, när din förpackning är tom, återvinn den eller återfyll den.

Mer om initiativet och vilka krav som ställs på företag och produkter kan läsas här.

En sammanfattande poster om AISE Charter for Sustainable Cleaning finns här.


Information om tidigare versioner av AISE Charter kan hämtas här.

KoHF stöder initiativet och satte upp ett rådgivande organ, KTF Charter Advisory Board,  för att se på vilka sätt man kunde arbeta med initiativet i uppstarten på den svenska marknaden. KTF Charter Advisory Board tog fram ett gemensamt ställningstagande som kan läsas här.