DetNet - The Detergent Industry Network for CLP Classification

DetNet är ett initiativ som hjälper tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel att klassificera och märka sina produkter enligt EU-lagstiftningen CLP (Classification, Labellin and Packaging Regulation). Initiativet kommer från AISE, den europeiska branschföreningen för tvätt- och rengöringsmedel.

Enligt CLP ska tillverkarna klassificera och märka en produkt innan den sätts på marknaden om den innehåller en eller flera ämnen som är klassificerade som farliga över en viss halt. För att hjälpa företagen har AISE arbetat med flertalet experter och varit i dialog med många intressenter för att sätta upp DetNet (The Detergent Industry Network for CLP Classification).

DetNet ger tillgång till delad, tillförlitlig och uppdaterad testdata och expertis för att hjälpa företagen, särskilt SMEs, att komma fram till rätt klassificering och märkning för sina produkter avseende effekter på hud och ögon.

CLP möjliggör att använda alternativ till den konventionella beräkningsmetoden när man klassificerar produkter, något som DetNet nyttjar. DetNet hjälper företagen att komma fram till rättvisande klassificering för sina produkter. Det innebär också att vi kommer att få en mer differentierad klassificering av tvätt- och rengöringsprodukter på marknaden än den konventionella beräkningsmetoden skulle resultera i. Med en mer differentierad klassificering och märkning kommer säkerheten att öka vid hantering av tvätt- och rengöringsprodukter eftersom det då blir tydligt vilka produkter som verkligen behöver hanteras varsamt.

För mer information se www.det-net.eu.