Ekologisk kosmetik

Tydlig marknadsföring för konsumentens välgrundade val

Många företag marknadsför sina kosmetiska produkter som ekologiska, men vad menar man egentligen med detta? Det finns idag inga gemensamma eller nationella regler att luta sig mot när det gäller ekologisk kosmetik.

Det finns dock ett flertal oberoende, kommersiella märkningssystem i Europa och USA, bl.a. (UK) Soil Association Organic, EcoCert, USDA Organic, BDIH, ICEA etc. De Europeiska systemen samlas under ett gemensamt system, COSMOS (1).

KoHF bedömer att ett sådant oberoende gemensamt system kommunikativt underlättar för konsumenten.

KoHF vill trycka på att när det gäller påståenden om ekologisk och naturligt, likt alla marknadsföringspåståenden, så ska de vara tydliga, begripliga, relevanta och ta hänsyn till målgruppens förmåga att förstå budskapet. Följer man ett certifieringssystem så följer också (förhoppningsvis) naturligt transparens för vilka villkor som gäller för den aktuella produkten, dvs att  företaget kan dokumentera och förklara vad certifieringen innebär, och eventuellt vilka fördelar den ger.

 

Ekologisk kosmetik är också kemiska blandningar och lyder under samma regelverk

KoHF vill här förtydliga om kraven och förutsättningarna för att marknadsföra ekologisk kosmetik.

EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter säger:

  • Definition av kosmetisk produkt:
    "ämnen eller blandningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar...eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem eller förändra deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt",
  • Definition av ämne:
    "ett kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad form, inklusive eventuella tillsatser som är nödvändiga för att bevara dess stabilitet och sådana föroreningar som härrör från tillverkningsprocessen", ... (blandning: blandning eller lösning av två eller flera ämnen)

 

Slutsats 1:

För att en konsumentprodukt ska kunna vara en kosmetisk produkt måste den alltså vara ett kemiskt ämne eller en kemisk förening. 

Slutsats 2, utifrån syfte: 

för att en konsumentprodukt ska kunna vara en kosmetisk produkt måste den marknadsföras som en sådan

Slutsats 3:

en ekologisk produkt som marknadsförs med ett kosmetiskt syfte är alltså en kosmetisk produkt, vilken innehåller kemiska ämnen eller kemiska blandningar, eller om man så vill kemikalier.

Och,

Då ordet ekologisk inte är en del av kraven för att marknadsföra en kosmetisk produkt får ekologisk kosmetik anses vara en marknadsmässig avdelning kosmetiska produkter bland andra kosmetiska produkter, och där ingrediensvalet, ingrediensursprunget (delvis eller helt) kan skilja. Det säger i sakligt avseende inte mer om kvalitet, renhet, säkerhet etc än annan kosmetik.

Kraven är alltid desamma:

"Kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden ska vara säkra för människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning".

Detta tillses via säkerhetsdokumentation, god tillverkningssed (GMP on Cosmetic products), innehåll och märkning, uppföljning på marknaden etc (1223/2009).

 

EU:s förordning 655/2013 om påståenden om kosmetiska produkter gäller även "ekologiskt"

EU-förordningen 655/2013 gäller från juli, 2013. Parallellt bör ICC:s regler och branschens vägledande dokument om Ansvarsfull reklam och marknadskommunikation beaktas.  Till EU-förordningen har bilagts specifik vägledning om olika marknadsföringspåståenden. EU-kommissionen har dock inte beslutat om detaljreglering/-vägledning för t.ex. "ekologisk" (organic) och "naturlig".

Grundkraven enligt ovan gäller dock redan nu: tydligt, begripligt, relevant. Det marknadsförande företaget ska kunna redovisa vad man menar med dessa termer - så att konsumenten kan göra ett välgrundat val.

 

Marknadsföringslagen och hälso-/miljöpåståenden

Marknadsföringslagen gäller allt (och all kosmetik) som marknadsförs, men nämns specifikt här eftersom ekologisk kosmetik ofta presenterar påståenden om hälso- och miljöfördelar:

10 §, Förbud mot vilseledande marknadsföring:

Särskilt iaktta risk för vilseledande marknadsföring när det  gäller hälsa och miljö 

18 §: Jämförande reklam:

Det är bland annat förbjudet att misskreditera eller agera nedsättande om en annan näringsidkaresverksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken

 

EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter - innehålls- och märkningskrav gäller även "ekologisk kosmetik"

För tydlighet noterar vi att också "ekologisk kosmetik" är kosmetiska produkter och att den givetvis lyder under EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter och deras innehåll och märkning av dessa.

 

Slutsats

Ekologisk kosmetik är kemiska ämnen eller blandningar som marknadsförs med ett kosmetiskt syfte och utifrån ett ingrediensval där (andel av) ingredienserna är framtagna via ekologisk produktion, t.ex. ekologiskt certifierade råvaror.

KoHF:s slutsats och rekommendation i linje med regelverk är att alla påståenden, inklusive de om ekologisk kosmetik, måste dokumenteras och måste kunna styrkas

 

1) Även Svanens miljömärkningskriterier är ett kommersiellt system finansierat av dem vars produkter är licensierade att uppbära märkningen.