Ftalater och denaturering

Ftalater är inte ett ämne utan en stor grupp kemiska ämnen där varje enskilt ämne har olika egenskaper och olika säkerhetsprofil.

I princip alla ftalater är sedan en längre tid förbjudna i kosmetiska produkter. En ftalat, dietylftalat eller DEP, är dock tillåten att användas i alkoholhaltiga preparat som denatureringsmedel för att göra denna odrickbar (folkhälsoskäl). Denaturering med DEP är en av fem denatureringsmetoder för kosmetiska produkter (en av dessa metoder avser endast munhygienprodukter).

DEP har granskats av oberoende vetenskapliga organ, inklusive den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS) inom Europeiska unionen och Cosmetic Ingredient Review:s (CIR) expertpanel i USA, och visats vara säker för användning i kosmetiska produkter. DEP är tillåten för användning i hela världen och har studerats ingående i årtionden.

Ansvariga myndigheter kan när som helst lämna en s.k. "request for a scientific opinion" till Europeiska kommissionen (SCCS) om man bedömer att det föreligger risk och att man ser skäl att åter säkerhetsvärdera ingredienser i kosmetiska produkter. Någon sådan har inte per nu (2013, nov) lämnats in.