INCI

INCI är förkortning för International Nomenclature on Cosmetic Ingrediensts och används för att på förpackningar till kosmetiska produkter på EU:s inre marknad redovisa ämnen i den för dessa produkter obligatoriska, fullständiga innehållsförteckningen.

Namnen är oftast engelska kemiska namn. För botaniska ingredienser används botaniska namn angivna enligt latinet (Linné) samt växtdel och beredningsform. Vatten heter "aqua" och parfym anges med "parfum".

Europakommissionen har en specifik hemsida som visar en databas, COS Ing, innehållande inventerade ämnen som kan, har eller används i kosmetiska produkter.

Hos US-föreningen Personal Care Products Council ansöker man om nytt INCI-namn