Säkerhetsdatablad (SDS)

Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängligt i leverantörskedjan för kemiska produkter med farliga egenskaper. Många förväxlar lagkraven om SDS för kemiska produkter med kraven i kosmetikaregelverket om information för säker hantering av vissa kosmetiska produkter. Regelverket om kosmetiska produkter kräver inte SDS. Även läkemedel, medicintekniska produkter och livsmedel är undantagna från reglerna om SDS. Nedan återfinns ytterligare information om kosmetiska och kemiska produkter.

Kosmetiska produkter

Inga krav på SDS - fullständig produktinformation på förpackningen till kosmetiska produkter

För kosmetika och hygienprodukter gäller att information om produktens innehåll och säker hantering (där detta är nödvändigt) ska visas direkt på förpackningen. Därmed anser lagstiftaren att säkerhetsdatablad inte är nödvändigt för kosmetiska produkter.

(KTF bytte 2017 namn till Kosmetik- och hygienföretagen)

KTF om SDS

KTF:s Vägledning om frisörprodukter - produktgruppsblad för kosmetiska produkter som används av frisören

Kemiska produkter

SDS - ett krav i leverantörskedjan

Säkerhetsdatablad ska tillhandahållas för alla ämnen och blandningar som anses farliga enligt CLP-förordningen (Förordning (EG) nr 1272/2008). Vanligen berör kravet på SDS kemiska produkter som är brandfarliga, giftiga, frätande eller miljöfarliga oavsett om det är konsument- eller industriprodukter.  Säkerhetsdatabladen ska finnas tillgängliga i leverantörskedjan, alltså från importörer och tillverkare till nedströmsanvändare och distributörer. Den slutliga konsumenten har normalt inte rätt att ta del av informationen i ett SDS eftersom de är skrivna för yrkesmässiga användare. Ett undantag är om denne använder den kemiska produkten i sin professionella gärning, då betraktas slutkonsumenten som en nedströmsanvändare ur lagstiftningens perspektiv. Den yrkesmässiga användaren har rätt att fråga efter ett SDS.

Varor däremot, omfattas inte av reglerna för säkerhetsdatablad.

Ansvarig myndighet (KemI)