Siloxaner

Varför används de i kosmetiska produkter?

Siloxaner har använts främst på grund av sina hud- och hårkonditionerande egenskaper. Ämnena används i andra produkter i andra branscher.

Kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden efter 31 januari 2020 ska leva upp till nya begränsningsregler: maximalt 0,1% i “wash off”-produkter (se nedan).

Vad är siloxaner?

Ämnen bestående av framförallt kisel, syre, men även andra grundämnen. Framförallt innehåller de alla en eller flera så kallade funktionella grupper bestående av kisel-syre-kisel, ≡Si-O-Si≡ (en kiselatom har fyra bindningar, precis som kol). Namnet siloxan kommer av innehållet av kisel, silicium (Si) på latin och syre (oxygóno, O) på grekiska.

Siloxaner är ämnen som förekommer både som kedjeformiga molekyler och som cykliska, ringformade molekyler. Främst följande cykliska siloxaner är av speciellt intresse i EU:s regulatoriska processer:

Regulatorisk status

Kosmetiska produkter ska vara dokumenterat säkra (acceptabel risknivå), men ingredienserna i dessa är kemiska ämnen som i sin tur regleras genom EU:s kemikalielagstiftningar REACH (begränsning p.g.a. miljörisk) och CLP (faroegenskaper: så kallade CMR-ämnen, klassificering).

HÄLSOsäkerhet

SCCS, EU:s oberoende vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet, (2010) om Cyclomethicone, INCI-namn för kombinerade cykliska siloxanerna D4 och D5: säkert, med villkor (SCCS opinion)

SCCS (2016) om D5: säkert, med villkor (SCCS opinion)

MILJÖRISK

EU röstade 2017 för att i REACH begränsa siloxanerna D4 (INCI: cyclotetrasiloxane) och D5 (INCI: cyclopentasiloxane) p.g.a. miljörisk i kosmetiska produkter som är så kallade "wash off"-produkter, alltså produkter som mer eller mindre omedelbart efter applicering sköljs av med vatten. Begränsningsnivån är 0,1 % i dessa produkter. Kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden efter 31 januari 2020 ska leva upp till nya reglerna.

Notera: ansvariga personer i REACH är leverantörer av kemiska ämnen (råvaror), inte leverantörer av kemiska eller kosmetiska blandningar (dessa kallas "down stream users", nedströmsanvändare av kemiska ämnen). Men, användningen hos nedströmsanvändare påverkas givetvis av hur råvarorna klassificeras etc.

Artiklar (förpackningar) och SVHC

Siloxanerna är antagna som SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) och återfinns i Kandidatlistan hos EU:s kemikaliemyndighet ECHA. Detta innebär att ansvarig person vid förfrågan ska kunna informera om innehåll av SVHC-ämnen i förpackningar till kosmetiska produkter.