Solvård 

Här presenterar KoHF sin hållning om sol, solande och solvård, men länkar även till extern information som anknyter till detta.

Läs även KoHF:s Faktablad om solvård.

 

EU om solvård

EU-kommissionens rekommendation för påståenden om solskyddsmedels effektivitet

 

Övrigt om solvård

Solkräm minskar cancerrisk

Informationsfilm från Strålsäkerhetssmyndigheten

Ingredienser

 

Titanium dioxide

UV-filtren Titanium dioxide respektive Titanium dioxide (nano) * är antagna av medlemsstaternas ansvariga myndigheter.

* så kallade INCI-namn (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients)

Läs mer på KoHF.se

 

Zinc oxide

UV-filtret zinc oxide respektive zinc oxide (nano) * är nu antaget av medlemsstaternas ansvariga myndigheter.

* så kallade INCI-namn (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients)

Läs mer på KoHF.se