SCCS opinion, remiss: konserveringsmedlet PHMB säkert vid max 0,1 %

Dead line för kommentarer till Europakommissionen: 10 mars, 2017.

Förkortningar

Sammanfattning

1. In light of the new data provided, does the SCCS consider Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) safe when used as preservative in all cosmetic products up to a maximum concentration of 0.1%?

Based on the data provided, the SCCS is of the opinion that the use of Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) as a preservative in all cosmetic products up to 0.1% is safe. 

3. According to the data available, does the SCCS consider Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) safe for use in sprayable formulations up to a maximum concentration of 0.1%?

As no new safety data on inhalation is available on PHMB, its use in sprayable formulations is not advised. 

 

Bakgrund

EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet säkerhetsvärderar (riskbedömer) löpande ingredienser i kosmetiska produkter på uppdrag av medlemsstaterna och presenterar resultaten i form av publika SCCS opinions. Dessa ligger sedan till grund för beslut om riskhantering (förbud, begränsning – koncentration / produktkategori / etc) av EU (medlemsstaterna och Europakommissionen).

Cosmetics Europe svarar på dessa remisser med enda undantaget om branschen inte ser anledning att försvara ämnen, t.ex. om de inte används av fler aktörer.

 

KTF:s roll

Det går givetvis bra att lämna kommentarer till KTF (Peter Jansson), men då bör sådana sändas senast 3 mars, 2017.

 

Övrigt

KTF noterar: EU-kommissionens rättsutredning från 2016 konstaterar att avseende artikel 15 och CMR-ämnen så gäller att ingen ingrediens är förbjuden i kosmetiska produkter med automatik om ingrediensen får en sådan harmoniserad klassificering i kemikalielagstiftningen CLP.

För att riskhantera och tillåta till exempel konserveringsmedel måste dock SCCS ha tillgång till data som stödjer säker användning. Nu finns alltså sådan data och en SCCS opinion som stödjer säker användning. Efter 10 mars, 2017 åligger det ansvariga myndigheter och EU-kommissionen att riskhantera och formellt genomföra teknisk anpassning.

 

Fullständig information

Länk till aktuell opinion

 

Läs om PHMB på ktf.se