Kosmetikprodukter: Varumärkesfuskare kan inte dölja sig bakom utländska företag

Genom två viktiga domstolsavgöranden står det nu klart att varumärkesfuskare inte kan dölja sig bakom utländska företag. Högsta domstolen har slagit fast att svensk domstol är behörig att pröva frågan om intrång i varumärken som gäller i Sverige. Dessutom har Stockholms tingsrätt nu konstaterat att det Hong Kong-baserade företaget Vivamondo Limited (Vivamondo) via hemsidan Vivamondo.se har begått varumärkesintrång i Sverige. Vivamondo ska stå för rättegångskostnaderna. VD:n är personligt ansvarig för en tredjedel av summan.

Om ett företag fuskar med andras varumärken kan VD:n bli personligt betalningsansvarig.

Vivamondo säljer kosmetik genom bland annat hemsidorna Strawberrynet.com och Vivamondo.se. Företaget säljer varor utan att ta hänsyn till om bolaget begår varumärkesintrång. Stockholms tingsrätt* konstaterar att Vivamondo har begått varumärkesintrång genom försäljning från sin hemsida Vivamondo.se. För att förhindra att Vivamondo inte på nytt begår varumärkesintrång har tingsrätten meddelat ett vitesförbud om 750 000 kr som Vivamondo måste betala varje gång bolaget begår varumärkesintrång. Tingsrätten dömer även Vivamondo att betala rättegångskostnaderna i processen varav VD:n personligen ska stå för en 1/3-del av kostnaderna.

Det är varumärkesintrång i Sverige även om ett företag har sin verksamhet utomlands. Svensk lag gäller.

Högsta Domstolens** dom förtydligar att utländska företag som agerar på den svenska marknaden måste följa svensk lag. Stockholms tingsrätt slog i sin dom fast att det inte heller spelade någon roll var någonstans i världen Vivamondo bedrev sin verksamhet eftersom bolagets hemsida riktade sig till svenska konsumenter. Vivamondos agerande innebar därför ett varumärkesintrång i Sverige.

KTF fortsätter agera mot olagliga produkter

- Vi är glada att äntligen kunna sätta punkt i denna långdragna tvist, och att vi nu får svart på vitt att det inte är tillåtet att begå varumärkesintrång i Sverige även för utländska företag som verkar i Sverige, säger Olof Holmer VD på KTF.

- Vi kommer fortsätta agera mot företag som sysslar med varumärkesintrång, piratkopior och märkningsfusk. Den absoluta majoriteten av vår bransch är mycket skötsam och vi tänker tillse att den så förblir, avslutar han.

Vid frågor: Olof Holmer, VD – KTF olof.holmer@ktf.se eller 070-950 70 19

Tingsrättens dom från den 23 december 2016 som slår fast att Vivamondo Limited genom dess svenska filial har begått varumärkesintrång i Sverige

** Högsta domstolens beslut från den 13 november 2015 som innebär att svensk domstol har domsrätt