SCCS opinion, remiss: föreslagna konserveringsmedlet HEPB säkert vid max 0,7 %

Dead line för kommentarer till Europakommissionen är 10 mars, 2017.

Förkortningar

Sammanfattning

Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) är idag inte tillåtet som konserveringsmedel, och återfinns därför inte i 1223/2009, bilaga V. Industrin har föreslagit ämnet som nytt tillägg till bilagan och därför lämnat in säkerhetsdata till EU-kommissionen.

Notera: SCCS har här fått mandat att inte bara bedöma om säkerhet kan visas vid föreslagen maximal halt, utan också att bedöma vilken halt som ger en acceptabel säkerhetsmarginal, ”Margin of Safety” (MoS).

  1. In light of the data provided, does the SCCS consider safe the use of Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) as a cosmetic preservative in rinse-off, oral care and leave-on cosmetic products with a maximum concentration of 2.0 % under an aggregate exposure scenario for cosmetics

    Based on the information provided by the applicant, the use of Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) as a cosmetic preservative in rinse-off, oral care and leave-on cosmetic products with a maximum concentration of 2.0 % under an aggregate exposure scenario for cosmetics is not considered safe. It is of note that a maximum concentration of 2.0 % under an aggregate exposure scenario for cosmetics could be considered safe if more reliable and supporting data on in vitro dermal penetration was provided.

  2. Alternatively, what is, according to the SCCS, the maximum target concentration considered safe for use of Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) as a cosmetic preservative in rinse-off, oral care and leave-on cosmetic products under an aggregate exposure scenario for cosmetics?

    Based on the information provided by the applicant, a maximum concentration of 0.7 % of Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) as a cosmetic preservative in rinse-off, oral care and leave-on cosmetic products can be considered safe.

  3. Does the SCCS have any further scientific concerns regarding the use of Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) in cosmetic products?

    The SCCS does not have any other concerns.

 

Bakgrund

EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet säkerhetsvärderar (riskbedömer) löpande ingredienser i kosmetiska produkter på uppdrag av medlemsstaterna och presenterar resultaten i form av publika SCCS opinions. Dessa ligger sedan till grund för beslut om riskhantering (förbud, begränsning – koncentration / produktkategori / etc) av EU (medlemsstaterna och Europakommissionen).

Cosmetics Europe svarar på dessa remisser med enda undantaget om branschen inte ser anledning att försvara ämnen, t.ex. om de inte används av fler aktörer.

 

KTF:s roll

Det går givetvis bra att lämna kommentarer till KTF (Peter Jansson), men då bör sådana sändas senast 3 mars, 2017.

 

Övrigt

SCCS opinion, om den accepteras efter remissrundan, fungerar som säkerhetsvärderingsunderlag för myndigheternas riskhanteringsbeslut. Om ansvariga myndigheter accepterar konserveringsmedlet måste teknisk anpassning av bilaga V presenteras och denna publiceras i EU:s Officiella tidning innan konserveringsmedlet får användas i kosmetiska produkter.

 

Fullständig information

Länk till aktuell opinion