Läkemedelsverket presenterar rapport om regeringsuppdrag om snabbare anpassning av kosmetikareglerna, färgämnen

KOHF noterar att Läkemedelsverket nu har presenterat sitt svar på regeringens uppdrag om snabbare anpassning av kosmetikareglerna. Läkemedelsverket föreslår att Sverige i gemenskapen specifikt driver frågan om att gå igenom i kosmetiska produkter tillåtna kosmetikfärgämnen (bilaga IV, EU-förordning 1223/2009), och med ett fokus på femton stycken av dessa.

KOHF menar att ökad och snabbt omsatt kunskap i sig alltid är positiv då den ökar möjligheten att fatta bra beslut. Vi är dock något tveksamma till att fokus på färgämnen är en optimal prioritering utifrån hälso- och miljöperspektivet. KOHF delar i övrigt Läkemedelsverkets hållning om att frågor om säkerhet hos andra genom så kallade positivlistor specifikt tillåtna ämnen så som konserveringsmedel och solskyddsfilter redan hanteras tydligt inom Europakommissionen.

KOHF har inte noterat specifika varningssignaler i vetenskaplig litteratur eller från obligatorisk marknadsuppföljning om just färgämnen i kosmetiska produkter, men är givetvis behjälplig i Läkemedelsverkets arbete om så krävs.

Läs Läkemedelsverkets rapport