Media release från Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF om felmärkta kosmetikprodukter

Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF * stämde i februari 2015 bolaget bakom hemsidan nordicfeel.se som säljer kosmetik. Stämningen rörde bland annat försäljning av vid den tidpunkten bristfälligt märkta produkter. Sedan dessa har bolaget bytt ledning som nu har ett fullgott fokus på kvalitetskontroll. Därmed har bolaget och KoHF kunnat göra upp i godo.

 

Bolaget bakom nordicfeel.se har numera fullt fokus på kvalitet

Bolaget bakom nordicfeel.se , Nordic Web Trading AB, medger att kontrollen av produkter som för flera år sedan såldes var bristfällig vid tiden för KoHFs stämning. Sedan dess har kvalitetskontroller och fördjupade samarbeten med svenska leverantörer införts för att förhindra att samma brister inte ska kunna ske framöver och därför har en förlikning kunnat ingås med fokus på att denna situation inte ska kunna uppkomma igen.

- Vi har kvalitet som högsta prioritet i allt vi gör, vi har kontroll på våra leveranskedjor och kan stå bakom alla produkter som vi släpper på marknaden, säger Nordic Web Tradings VD Henrik Löfberg

- Genom att KoHF nu bedömt våra kvalitetskontroller som fullgoda kan båda parter lägga denna tvist bakom sig och vi kan istället fortsätta vårt fokus med att serva den nordiska skönhetsmarknaden med skönhetsprodukter som uppfyller både lagstiftning och KoHFs högt och relevant ställda krav på märkning och information, avslutar Henrik Löfberg

 

KoHFs mål – en väl fungerande marknad med säkra produkter

- Detta är det tredje domstolsärende som KoHF nu gått i mål med rörande bristfällig regelefterlevnad avseende försäljning av kosmetikprodukter, de tidigare rörde beautyplanet.se där parterna också förlikade samt vivamondo.se där målet gick till dom och KoHF vann på alla punkter.

- Lagar och regler finns för konsumentsäkerhetens skull och vi kan aldrig acceptera att det tas genvägar där för att sänka kostnader eller av andra skäl, säger Olof Holmer VD på KoHF

- Givet utgångsläget har Nordic Web Trading, sedan KoHF stämde dem, agerat på bästa sätt för att säkerställa regelefterlevnad och det är positivt oss att vi inte behöver driva detta längre, fortsätter han.

- Det gläder oss särskilt att nordicfeel.ses nya ledning delar KoHFs syn på vikten av kvalitet och säkerhet, avslutar Olof Holmer.

 

För mer information

Olof Holmer, KoHF olof.holmer@ktf.se eller +46 70-950 70 19

Henrik Löfberg, nordicfeel.se henrik.lofberg@necg.se eller +46 76 040 21 02

* KoHF hette tidigare KTF