Ändrad reglering av UV-filtret Benzophenone-3 publicerad

KoHF rapporterade i höstas om att EU:s ansvariga myndigheter (Sverige: Läkemedelsverket) efter omröstning antagit reviderade regler om tillåtna UV-filtret Benzophenone-3.

Nu har EU-kommissionen publicerat de nya reglerna vilka träder ikraft 20 dagar efter 10 februari.

UV-filtret, med CAS-numret 131-57-7 ska från och med 3 september 2017 leva upp till villkoren i den nya EU-förordningen 2017/238:

  • Maximal koncentration i bruksklar beredning: 6 % (som UV-filter i solskyddsprodukt) (sänks från tidigare 10 %)
  • Högst 0,5 % för att skydda beredningen (adderat villkor)
  • Anvisningar för användning och/eller varningstext: "Innehåller benzophenone-3"