Förvirrat om kemi och hårvård i TV4 Nyhetsmorgon lördag den 4 februari

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/s%C3%A5-v%C3%A4ljer-du-r%C3%A4tt-schampo-3776232

I programmet diskuterades initialt schampo efter hårtyp på ett balanserat sätt, men så småningom går man in på kemin i produkterna, och då blir det inte så lätt att begripa.

Allt är kemi

Inte bara alla schampon, utan allting består av kemi. Det finns alltså inte mer eller mindre kemi eller kemikalier i olika produkter, utan det är alltid 100%. När det talades om ”organiska produkter” var det nog en slarvig direktöversättning från engelskans ”organic” som är deras namn på ekologiska produkter.

Produkter är säkra för användaren oavsett ursprung

En produkt som följer gällande lagar måste vara påvisat säker för användaren. Det kravet gäller oavsett ursprunget för de ämnen som ingår och oavsett om de är ”ekologiska” eller ”organic”.

Ekologisk certifiering

För att möjliggöra någon slags ordning har flera certifieringsorgan för ekologisk kosmetik gått samman om en gemensam certifiering. Fördelen med en sådan certifierad kosmetisk produkt är man som kund kan få en förklaring på vad som menas med certifieringen, t.ex. hur mycket av innehållet som kommer ifrån ekologisk odling, vilka ingredienser är certifierade etc.

I det fall man som tillverkare inte använder certifiering bör man vara tydlig med vad man menar med ”ekologisk” då begreppet inte är reglerat, annars riskerar man att vilseleda konsumenten.