Remissförslag om nationellt mikroplastförbud möter kraftigt motstånd

Tidningen Aktuell hållbarhet skriver i en artikel sammanfattande om det motstånd som regeringens förslag om nationellt förbud har väckt hos remissinstanser och politiker.

 

Många argument mot lokala särregler för kosmetiska produkter

Argumenten mot lokala särregler generellt och på detta område kan sammanfattas i de delar som Kosmetik- och hygienföretagen sedan lång tid har framfört:

 • Regelåtgärder måste vara rimliga, proportionerliga och ta hänsyn till relevansbedömning av källorna till exponering.

  Ett sådant förslag till bedömning görs nu av Naturvårdsverket. Varken myndigheten eller befintliga studier målar ut kosmetik som en viktig källa. Naturvårdsverkets rapport är klar till sommaren. KoHF menar att det därför är än mer oklart varför regeringen redan nu vill rusa fram med en "punktmarkering" mot kosmetikområdet.
   
 • Sverige är medlem i EU, vi bör lösa utmaningar tillsammans om de inte är tydligt definierade lokala problem. Lokala särregler försvårar snarare än möjliggör effektiv riskhantering
 • Alla polymerer är definitivt inte plaster, och de är inte alla problematiska för miljön att hantera. Återigen skulle en tydlig EU- eller internationell definition möjliggöra tydlig riskhantering utifrån saklig grund.

  Mycket av vårt välstånd idag bygger på olika polymertekniker. Hälso- och miljöegenskaper hos kemiska ämnen/ingredienser ska beaktas i riskhantering, men denna kan inte utgå endast ifrån otydligt definierade vardagsord som till exempel "plast"
   
 • Lokala dispenskrav, här för naturliga polymerer, är byråkratiska och troligen svåra att hantera smidigt för "rörliga" konsumentprodukter som till exempel kosmetiska produkter

 

Vem ska ges dispens, och på vilka grunder?

Aktuell hållbarhet skriver vidare: "Havsmiljöinstitutet påpekar att det i dagsläget inte finns några framtagna standardmetoder för att bedöma toxicitet hos plastpartiklar. Därför blir det i praktiken svårt att tillämpa möjligheten till undantag. Göteborgs universitet håller med och även Greenpeace menar att reglerna om dispens är för otydliga."

Tekniska sakkunniga framför kritik mot förslaget om att (i praktiken) förbjuda polymerer brett, men den bredaste kritiken riktas just mot förslaget om nationella särregler på EU-medlemmen Sveriges lokala marknad.

Läs artikeln