Kosmetiska produkter: SCCS säkerställer konserveringsmedlet PHMB

SCCS final opinion om PHMB, publicerad 7 april

Hur fungerar riskbedömning/säkerhetsvärdering om kosmetiska produkter i EU?

 

Bakgrund

EU:s oberoende vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet, SCCS, publicerade under 2016 en opinion om i bilaga V upptagna konserveringsmedlet PHMB utifrån ny säkerhetsdokumentation från kosmetikbranschen. Den preliminära SCCS opinion var öppen för kommentarer fram till 10 mars, 2017. Ansvariga myndigheter, inklusive Läkemedelsverket, och andra intressenter har haft möjlighet att yttra sig. Nu har SCCS publicerat slutgiltig (final) opinion efter remisstiden.

 

Slutsats

SCCS bedömer att i bilaga V upptagna konserveringsmedlet PHMB är säkert given den användning som anges i opinion, det vill säga upp till 0,1 %.

"SCCS is of the opinion that the use of Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) as a preservative in all cosmetic products up to 0.1% is safe."

Användning i sprejapplikationer rekommenderas inte då säkerhetsdata om detta inte inkluderats i bedömningsunderlaget.

 

Vad händer nu?

Det borde ligga i EU-kommissionens intresse att presentera ett förslag om teknisk anpassning (sänka tillåten halt från 0,3 till 0,1 %) av bilaga V med avseende på PHMB till ansvariga myndigheters möte 3 juli. Om så sker kan en omröstning ske då, alternativt skriftligen under sommaren. På så sätt kan regelverket uppdateras snabbt, redan under hösten 2017, vilket ligger i allas intresse.

Resultatet av Kosmetik- och hygienföretagens och EU-industrins tidigare respektive rättsutredningar, att PHMB ska anses vara tillåtet enligt definierade villkor utifrån säkerhetsdokumentation, verkar nu alltså delas av EU-kommissionen och övriga ansvariga myndigheter. 

 

Förklaring

Läs mer om bakgrunden till den reviderade säkerhetsvärderingen av PHMB