Europakommissionens oberoende vetenskapskommittéer - varför är de viktiga?

Om man inte jobbar med frågor som rör människors och miljöns kemikaliesäkerhet är det inte självklart att man känner till det omfattande säkerhetsvärderings-/riskbedömningsarbete som utförs löpande av Europakommissionens oberoende vetenskapskommittéer.

Kommittéerna som leds av generaldirektoratet Hälsa och livsmedelssäkerhet går igenom och bedömer relevant vetenskaplig data för att kunna utföra säkerhets-/riskbedömning, och för att ge Europakommissionen råd om vetenskapliga ärenden som kan ha inverkan på människors hälsa och miljön.

Sedan 1978 har kommittéerna antagit mer än tusen vetenskapliga hållningar (Opinions), av vilka de flesta har fungerat som underlag för nya regler, och bidragit till en mer evidensbaserad kemikalie- och miljöpolitik i EU.

Vetenskapskommittéernas arbete underlättar innovation och tillväxt i EU genom att tillse en hög säkerhetsnivå för skydd av människors hälsa och miljön

Idag finns två vetenskapskommittéer: Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS), och Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER). 

För mer information, se videon om vetenskapskommittéernas arbete genom att följa länken: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees