Djurförsök inte tillåtna för utvecklande av kosmetiska produkter - vad menar Djurens rätt med "extremt vanligt"?

Kosmetik- och hygienföretagen noterar idag en nyhetsartikel i i Skaraborgs Läns tidning (ej digitala upplagan) där Djurens rätt genom artikelförfattaren Sara Sjöberg hävdar att djurförsök är "extremt vanligt" i bland annat kosmetikbranschen.

Kosmetik- och hygienföretagen förstår inte vad Djurens rätt syftar på. Dels har djurförsök aldrig varit vanliga i kosmetikbranschen. Inte ens innan dagens förbud. Idag råder totalförbud mot djurförsök för utvecklande av kosmetiska produkter.

 

Villkoren för den som vill utveckla och sälja kosmetiska produkter inom EU

  • Förbudet riktat mot att testa produkter: sedan 2004 är det förbjudet att testa kosmetiska produkter (tex schampo, hårfärg, solskyddsprodukter) på djur
  • Marknadsföringsförbudet: sedan 2013 (till stora delar introducerat redan 2009) är det förbjudet att marknadsföra kosmetiska produkter vars ingredienser är testade på djur.
  • Förbudet riktat mot att på djur testa ingredienser till kosmetiska produkter: följden av marknadsföringsförbudet 2013 (till stora delar introducerat redan 2009)är att det också är förbjudet att testa ingredienser (tex tensider, UV-filter, hårfärgämnen) till kosmetiska produkter på djur i syfte att möta kraven i kosmetikareglerna

Djurförsök är alltså överhuvudtaget inte tillåtna för att utveckla kosmetiska produkter på den europeiska marknaden.

 

Alternativa testmetoder för obligatorisk säkerhetsdokumentation

Kosmetik- och hygienföretagen ifrågasätter också den i artikeln framförda åsikten att alternativa testmetoder skulle sägas vara för dyra. Visst är det kostsamt att utveckla nya vetenskapliga metoder, men dessa är sedan snarare billigare att använda när de väl har validerats (vetenskapligt säkerställts). Utvecklingskostnaden är dock något som kosmetikbranschen alltid har velat ta - branschens existens hänger på att man kan leverera dokumenterat säkra produkter utifrån uppdaterade vetenskapliga rön.

Vi delar Djurens rätts hållning att djurförsök inte bör användas, men vi menar att man bör veta vad man pratar om för att undvika att vilseleda.

 

Läs mer

Läs EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter

Läs mer på EU-kommissionens hemsida om djurtestförbud

Läs EU:s förordning 655/2013 om marknadsföringspåståenden om kosmetiska produkter, vilken kompletterar marknadsföringslagen och bland annat anger att påståenden inte får vara vilseledande. Ett sådan vilseledande påstående skulle kunna vara "produkten är inte testad på djur". Varför? - djurtestförbudet gäller för alla produkter, därför får ett sådant påstående anses vara vilseledande - det är ju redan ett obligatoriskt krav. 

Läs gärna mer om alternativ till djurförsök där du kan läsa om kosmetikbranschens långsiktiga arbete med att ta fram och validera (säkerställa) nödvändiga säkerhetstester utan försöksdjur.