Påståenden om kosmetiska produkter - förtydligande från Europakommissionen

Påståenden om kosmetiska produkter - förtydligande från Europakommissionen

Europakommissionens Sub-Working Group on Claims har efter lång handläggningstid den 3 juli publicerat Technical document on cosmetic claims. Technical document on cosmetic claims uppdaterar texten i tidigare vägledning.

Dokumentet anpassas bland annat avseende påståenden om "fri från", "hypoallergen" samt informerar i en egen bilaga (II) om “best practice” för produkttester.

 

Bilagor i Technical Document

Bilaga I utvecklar de gemensamma kriterierna som nämns i 655/2013

Bilaga II (som tillkommit sedan EU-kommissionens tidigare vägledning): Best practice om produkttester, experimentella studier, konsumenttester (självtester) samt publicerade fakta/studier

Bilaga III, som tillkommit sedan EU-kommissionens tidigare vägledning, uppmärksammar så kallade "fri från"-påståenden för att ge råd för att undvika att konsumenten vilseleds.

Noterbart om Bilaga III:

  • "Free from allergenic/sensitizing substances" är inte tillåtet eftersom det aldrig går att helt utesluta (kontakt-)allergirisk.

  • "Free from preservatives" (fri från konserveringsmedel) är inte tillåtet om produkten innehåller andra ingredienser med konserverande funktion. Här kan nämnas produkter som innehåller vissa växtextrakt som i sin tur innehåller till exempel konserverande salisylsyra (från pil, willow).

  • "Free from perfume" är inte tillåtet om produkten innehåller ett parfymämne som tillsats för annan funktion i produkten än parfymerande. Det tekniska dokumentet nämner inte (avser inte styra) specifikt villkor för parfymfria produkter rent allmänt (alltså produkter helt utan parfymämnen).

  • "Free from parabens" är inte tillåtet om det används nedsättande om någon eller samtliga tillåtna (och säkerställda) parabener för att medvetet anspela på en (mycket trolig) förväntad oro hos konsumenten (en sådan förväntan är svår att bortse ifrån då "fri från parabener" måste anses vara ett av de mest använda icke-claims). Motsvarande nämns i det tekniska dokumentet för de tillåtna konserveringsmedlen phenoxyethanol och triclosan.

  • Om "fri från"-påståenden används för att möjliggöra informerade konsumentval, till exempel för "alkoholfri" (till exempel för munskölj för hela familjen) är de tillåtna.

Bilaga IV, som tillkommit sedan EU-kommissionens tidigare vägledning, behandlar påståendet "Hypoallergen", det vill säga att produkten sägs ha en dokumenterat lägre allergirisk (i jämförelse med likvärdiga produkter utan nämnda påstående). Påståendet bör endast användas om produkten är specifikt utvecklad att minimera allergirisken, och att detta kan dokumenteras i kontinuerligt uppdaterat produktinformationsdokument.

 

Noterbart i övrigt: 

  • I samband med att detta Technical document publicerades har Europakommissionen tagit bort det tidigare vägledande dokumentet för förordningen 655/2013.

  • Notera skillnaden i rättslig status mellan (EU) Förordning (bindande), Vägledning (kompletterar förordning och bör ses som bindande) och Technical Document (ej i sig självt bindande, men kan givetvis refereras till i t.ex. tillsyn)

EU-förordningen 655/2013 om påståenden gäller sedan 2013, och Marknadsföringslagens krav förstås sedan tidigare. Det tekniska dokumentet nämner dock en övergångstid, 1 juli 2019. Notera att lagområdet sällan är “svart eller vitt”. Påståenden måste bedömas från fall till fall. Rättsligt förtydligande kan endast ges efter rättslig prövning.

Läs Technical document on cosmetic claims