"Fri från"-påståenden om kosmetiska produkter - förtydligande från Europakommissionen

"Fri från"-påståenden om kosmetiska produkter - förtydligande från Europakommissionen

Europakommissionens Sub-Working Group on Claims har efter lång handläggningstid den 3 juli publicerat Technical document on cosmetic claims. Technical document on cosmetic claims uppdaterar texten i tidigare vägledning.

Dokumentet anpassas bland annat avseende påståenden om "fri från" samt "hypoallergen". Läs mer här nedanför.

 

Fri från

Annex III, som tillkommit, ger besked i frågan om så kallade "fri från"-påståenden. Noterbart om annex III:

  • "Free from allergenic/sensitizing substances" är inte tillåtet eftersom det aldrig går att helt utesluta (kontakt-)allergirisk.
  • "Free from preservatives" (fri från konserveringsmedel) är inte tillåtet om produkten innehåller andra ingredienser med konserverande funktion. Här kan nämnas produkter som innehåller vissa växtextrakt som i sin tur innehåller till exempel konserverande salisylsyra (från pil, willow).
  • "Free from perfume" är inte tillåtet om produkten innehåller ett parfymämne som tillsats för annan funktion i produkten än parfymerande. Annars är påståendet tillåtet.
  • "Free from parabens" är inte tillåtet om det används nedsättande om någon eller samtliga tillåtna (och säkerställda) parabener för att medvetet anspela på en (mycket trolig) förväntad oro hos konsumenten (en sådan förväntan är svår att bortse ifrån då "fri från parabener" måste anses vara ett av de mest använda icke-claims). Motsvarande nämns i det tekniska dokumentet för de tillåtna konserveringsmedlen phenoxyethanol och triclosan.
  • Om "fri från"-påståenden används för att möjliggöra informerade konsumentval, till exempel för "alkoholfri" (till exempel för munskölj för hela familjen) är de tillåtna.

 

Hypoallergen-påståendet

Annex IV till det tekniska dokumentet behandlar påståendet "Hypoallergen", det vill säga att produkten påstås innebära en sänkt allergirisk (i jämförelse med likvärdiga produkter utan nämnda påstående).

Det centrala i annex IV är att kända allergener eller prekursorer till allergener måste undvikas helt.

 

Noterbart i övrigt: 

  • I samband med att detta Technical document publicerades har (verkar det som) Europakommissionen tagit bort länken till det tidigare vägledande dokumentet för förordningen 655/2013.

Marknaden väntas följa den tekniska handledningen from den 1 juli 2019.

Läs Technical document on cosmetic claims