Kosmetiska produkter och djurförsök - 7 punkter alla intresserade bör känna till

Djurförsöksfrågan engagerar många människor. Djurförsök har sedan 2013 varit helt förbjudna för att möta kraven i EU:s förordning för kosmetiska produkter.

Kosmetik- och hygienföretagen har för att på ett mer lättfattligt sätt informera i frågan tagit fram sju punkter som alla intresserade bör känna till.

Läs dessa sju punkter i vår Faktabank