Miniseminarium om palmolja och kosmetik / rengöringsprodukter den 21 november

År 2015 bildades SISPO – Swedish Initiative for Sustainable Palm Oil. Målsättningen är att senast år 2020 ska minst 90% av de palmoljederivat som används inom industrin vara hållbart odlade enligt mass balance-principen. Se mer om initiativet här: https://www.hallbarpalmolja.se/hallbar-palmolja/foretagens-initiativ/ktfs/

Mycket har hänt sedan dess, men vi kan på intet sätt känna oss trygga med att uppnå vårt mål. Ett företag som tagit frågan på allvar är råvarutillverkaren BASF som numera bara säljer råvaror som är certifierade enligt mass balance i sin kosmetik-portfölj. BASF är med på seminariet och berättar deras arbete och hur de på framtiden för hållbara råvaror. Vi får också höra om Oriflames och Hardfords arbete med mera. Seminariet avslutas med en diskussion om vilka åtgärder vi bör vidtag nu för att uppnå vårt mål till 2020.

Hjärtligt välkomna till KoHF:s miniseminarium om SISPO och palmolja den 21 november kl. 10:00-12:00 på KoHF:s kansli, Storgatan 19 i Stockholm!
Anmälan görs här:
http://ktfutbildning.se/vara-utbildningar/palmoljederivat-inom-kosmetik-och-rengringsprodukter