Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar ny rapport om svenskarnas attityder till solning: positiv utveckling

Strålsäkerhetsmyndigheter presenterar ny rapport om svenskarnas attityder till solning: positiv utveckling

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM presenterar ny rapport om svenskarnas attityder till solning. Svenskarnas attityder till att sola och att använda solskydd utvecklas i en positiv riktning. Även om den varma sommaren inneburit att fler människor bränt sig så skyddar en stor andel av föräldrarna sina barn mot solen och andelen som inte är intresserad av att vara solbrun har ökat.

Om solskyddsmedel säger rapporten:

- Vi ser även en ökning i andelen som uppger att de använder solskyddskräm med hög solskyddsfaktor, men denna ökning kan delvis bero på en viss omformulering av hur frågan är ställd. Ser vi på den totala andelen som uppger att de använder solskyddskräm så har dock även denna andel en statistiskt signifikant ökning. Återigen är det inte orimligt att anta att dessa ökningar delvis kan ha ett samband med den ovanligt varma och soliga sommaren.

- Ser vi till solskyddstrender över tid kan dock inga tydliga trender utläsas, bortsett från att solglasögon och solskyddskräm som solskydd fortsätter att öka.

- Dessa resultat visar att föräldrar verkar måna om att deras barn använder någon form av solskydd med över 80% som anger att de ofta eller alltid ser till att deras barn använder skyddande kläder och solskyddskräm.

- Vi ser dock en … minskning bland kvinnor som uppger att de tycker att det är jobbigt att använda solskyddskräm.

Läs rapporten hos SSM