Safety Assessment of Cosmetics in the EU

Safety Assessment of Cosmetics in the EU

Vrije Universitet i Bryssel erbjuder åter sin veckolånga utbildning om den obligatoriska säkerhetsvärderingen av kosmetiska produkter.

En kosmetisk produkt som marknadsförs på EU-marknaden måste vara dokumenterat säker. Ansvarig person ska vid anmodan kunna tillhandahålla sådan adekvat information till myndigheter (och konsumenter). Säkerhet för kosmetika och deras ingredienser garanteras genom säkerhetsbedömning och för detta ändamål måste en unik dossier (produktinformationsdokument, PIF) sättas samman.

Säkerheten måste bedömas av en kvalificerad yrkesmässig, innehavare av ett examensbevis eller annat behörighetsbevis som utfärdas efter avslutad universitetsutbildning som apotekare eller inom toxikologi, medicin eller liknande disciplin eller en kurs som erkänns som likvärdig av en medlemsstat (artikel 10.2).

Utbildningen äger rum 4-9 februari, 2019, i Bryssel (Vrije Universitet)

Läs mer