Danska ansvariga myndigheten MST om PFAS i kosmetiska produkter: ingen hälsorisk

Danska ansvariga myndigheten MST om PFAS i kosmetiska produkter: ingen hälsorisk

Sammantaget bedöms det att de uppmätta koncentrationerna av PFCA i kosmetiska produkter i sig inte utgör någon risk för konsumenterna, baserat på de mycket konservativa scenarierna och de noll-effektvärden som används regelbundet i EU. Risk kan emellertid inte helt uteslutas i det mest konservativa scenariot om flera kosmetiska produkter som innehåller PFAS används samtidigt - detta mycket konservativa scenario anses emellertid inte vara realistiskt.

Läs MST:s rapport

Läs mer om PFAS på kohf.se