Vad vet du om konservering? - testa Cosmetics Europes Quiz

Vad vet du om konservering? - testa Cosmetics Europes Quiz

Konserveringsmedel är viktiga ingredienser som tillsätts kosmetiska produkter för att de ska vara säkra och effektiva. Att säkerställa produkterna innebär att ge människor trygghet i att deras kosmetika skyddas mot kontaminering av mikroorganismer under lagring och fortsatt användning.

Testa Cosmetics Europe Quiz