Så här använder svenskar solskyddsmedel

Så här använder svenskar solskyddsmedel

Branschföreningen Kosmetik- och hygienföretagen har låtit opinions- och marknadsundersökningsföretaget Yougov (1) ställa ett antal frågor till svenskar om vanor kring solskyddsmedel. Så här svarade de lite drygt tusen tillfrågade:

 • 60 procent smörjer in sig innan de går ut för en heldag på stranden, vilket också är i enlighet med officiella rekommendationen ”Applicera solskyddsmedlet innan du går ut i solen.”
  KoHF tycker att det är oroande att så många, speciellt män, inte skyddar sig med solskyddsmedel.
  Vi frågade inte specifikt om andra typer av skydd, till exempel kläder och solhatt, men konsensusuppfattningen är att man bör komplettera sitt skydd med solskyddsmedel.
 • 36 procent applicerar solskyddsmedel endast en gång under hela dagen. För att behålla ett gott skydd, speciellt när man solbadar, bör man återapplicera solskyddet.
  ”Applicera medlet ofta så att du är skyddad hela tiden, särskilt när du svettas eller när du har badat och torkat dig.”, säger myndigheternas rekommendation
 • Svenska solbadare tycker om lotion och kräm, använder oftast mellan SPF 15 och 50 och använder gärna en kombinationsprodukt för alla exponerade hudytor.
 • 46 procent av de tillfrågade har förstått att solskyddsmedel inte är till för att du ska vistas längre i solen.
 • 63 procent av de tillfrågade använder en barnanpassad solskyddsprodukt för att skydda sina barn, och majoriteten använder hög eller mycket hög solskyddsfaktor

 

Länkar

Sammanfattande presentation av enkätsvaren

Bakgrundsdata

1) Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 23-25 januari 2018 har sammanlagt 1014 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

Läs mer

KoHF Faktablad om solskyddsprodukter och solvård