Aftonbladet varnar för ingrediens i tvättservetter som inte används på den svenska marknaden

Aftonbladet varnar för ingrediens i tvättservetter som inte används på den svenska marknaden

Aftonbladet varnar i en artikel den 9 april för användning av tvättservetter för barn. Man kan absolut diskutera lämplig respektive "onödig" användning av tvättservetter och andra konsumentprodukter, men man bör hålla sig till ett korrekt faktaunderlag.

Innehållsämnet används inte på den svenska marknaden

Det innehållsämne (rengörande, ytaktivt ämne) som Aftonbladet refererar till som problematiskt, natriumdodecylsulfat, används till branschföreningen Kosmetik- och hygienföretagens kännedom inte på den svenska marknaden i tvättservetter för barn.

Den svenska lagstiftningen som är densamma som EU-lagstiftningen, och den amerikanska kosmetiklagstiftningen är inte identiska, inte heller är de respektive marknaderna det. Det är därför tvivelaktigt att i granskning utgå ifrån att användningen skulle vara identisk.

Hälsosäkerhet ett grundkrav för produkter för personlig hygien 

Tvättservetter för barnhygien är kosmetiska produkter i laglig mening. Produkterna regleras i Europa genom strikta, gemensamma regler (1) med fokus på användarens hälsosäkerhet.

KoHF beklagar att Aftonbladet genom att vara dåligt påläst sprider felaktig information. 

1) KoHF.se om kosmetiska produkter, allmänna krav