KoHF solfrukost: så här använder svenskar solskyddsmedel, trender om hudcancer

KoHF solfrukost: så här använder svenskar solskyddsmedel, trender om hudcancer

Enkäten om svenskar och solskyddsmedel

Branschföreningen Kosmetik- och hygienföretagen har även i år (1) låtit opinions- och marknadsundersökningsföretaget Yougov (2) ställa ett antal frågor till svenskar om vanor kring solskyddsmedel. Så här svarade de lite drygt tusen tillfrågade:

  • De flesta använder solskyddsmedel för att komplettera (3) sitt personliga solskydd – men inte alla (detta gäller män i högre grad än kvinnor, och äldre i högre grad än yngre)

  • De flesta applicerar solskyddsmedel innan eller precis efter det att de gått ut – men många applicerar tyvärr bara en gång om dagen

  • De flesta använder ett kombinerat solskyddsmedel, ansikte och kropp – lotion och kräm är mest populära applikationsformerna

  • Medelhögt och Högt skydd är vanligast när man smörjer in sig själv, och när man smörjer in sina barn är Mycket högt skydd (SPF +50) vanligt

  • De flesta använder solskyddsmedel avpassat för barn när de smörjer in sina barn

  • Tyvärr tror en del att de kan vara ute längre i solen när de smörjt in sig (detta gäller speciellt unga)

Hudcancer hos svenskar ökar

Doktor Maria Brolin, specialistläkare dermatologi, berättade om trender för svenskar om UV-inducerade hudsjukdomar. Först kan vi konstatera att hudcancerfallen fortsätter att öka i Sverige. Vi svenskar solar mer än andra nationaliteter och vi verkar tyvärr i detta avseende ha ett mer solbrunt skönhetsideal.

Doktor Brolin tryckte på att UV-strålning är farligt och av internationella cancerorganet IARC sedan några år är klassat i högsta farlighetsgrad, i paritet med rökning. Attitydförändringar behövs, eller som årligen återkommande internationella informationsprojektet Melanoma Monday uttrycker det “The fight against skin cancer starts in your head”.

Doktor Brolin menade också att högriskgrupper bör undervisas i självundersökning. Då finns chans att tidigt upptäcka melanom.

Men en positiv nyhet är att ny teknik och nya behandlingar (nobelpriset i medicin 2018 har en stark koppling till dessa) möjliggör att vi kan rädda drabbade som tidigare inte överlevde malignt melanom.

Både prevention och solskydd kommer dock fortsatt att ha samma stora betydelse för att undvika hudcancer. 

Givetvis finns också många positiva aspekter av att befinna sig kortare perioder i solen, men att negligera varningssignalerna är mycket olyckligt.

Presentationen finns att läsa nedan.

Vilka regelvillkor gäller för den som vill marknadsföra solskyddsmedel i EU?

KoHF berättade även om regelverken om kosmetiska produkter i allmänhet inklusive EU:s rekommendation om marknadskommunikation om solskyddsprodukter. KoHF berättade även om den återkommande tillsynen av solskyddsmedel som bedrivs av ansvarig kontrollmyndighet, Läkemedelsverket.

Länkar

Sammanfattande presentation av enkätsvaren

Bakgrundsdata

1) 2018 års undersökning m.m.

2) Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 25-27 januari 2019 har sammanlagt 1010 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

3) Solskyddsmedel bör komplettera det huvudsakliga solskyddet i form av kläder, (bredbrättad) solhatt, m.m.

Hudcancer hos svenskar, Doktor Maria Brolin

LÄS MER

KoHF Faktablad om solskyddsprodukter och solvård