Kosmetiska solskyddsmedel är säkra och viktiga komplement i det allmänna solskyddet

Kosmetiska solskyddsmedel är säkra och viktiga komplement i det allmänna solskyddet

Kosmetik- och hygienföretagen noterar studien i Journal of the American Medical Association (JAMA) (1) där solskyddsmedel med fokus på fyra UV-filter använts i maximal dos.

Vi noterar även att svensk media refererar till studien, bland andra Svenska Dagbladet (2). KoHF menar därför att det är viktigt att informera om vad FDA och studien verkligen säger.

 

Nya studier välkomnas

Kosmetikbranschen beaktar och välkomnar alla nya vetenskapliga rön. Regelverket för kosmetiska produkter är dynamiskt, d.v.s. det anpassas regelbundet till ny kunskap om hälsorisker.

Det är viktigt att påpeka att studien är en del av den amerikanska myndigheten FDA:s löpande godkännandeprocess för solskyddsmedel. FDA säger:
“The systemic absorption of sunscreen ingredients supports the need for further studies to determine the clinical significance of these findings.”

Vad detta innebär för de nämnda UV-filtren är att FDA först behöver bedöma den kliniska relevansen av studien, och vid behov sedan bedöma säkerheten på nytt med beaktandet av de nya resultaten. Detta är en naturlig del i uppdateringen av tillåtna (positivlistade) ämnens säkerhetsprofil.

 

Skilj mellan förekomst och risk

Den amerikanska studien är förvisso av akademiskt intresse men i försöken används inte solskyddsmedel på det sätt som de används i verkligheten, och studien föreslår inte heller att de uppmätta nivåerna är farliga eller orsakar oönskade effekter.

Studien noterade fynd av solskyddsmedel i blodet, men som FDA själva säger, blotta närvaron av ämnen är inte i sig ett problem.

Solskyddsmedel i EU omfattas av strikt lagstiftning med tydliga säkerhetskrav, vilka också inkluderar krav om 100-faldig säkerhetsmarginal, och deras dokumenterat säkra användning är baserad på en solid mängd vetenskaplig forskning.

 

Avstå inte det viktiga solskyddet

Det viktigaste ur ett folkhälsoperspektiv, med ökande antal fall av hudcancer i västvärlden, är att notera att den amerikanska ansvariga myndigheten (FDA) konstaterar att resultaten av studien inte ska tolkas som en rekommendation att avstå från att använda solskyddsmedel. KoHF och Läkemedelsverket (2) är helt eniga i detta.

Solskyddsmedel ska betraktas som ett viktigt komplement till skyddande kläder, solhatt med mera. Den nyttigaste kunskapen kanske ändå är den att det inte är hälsosamt att regelbundet och under längre tid vistas oskyddad i solen mellan c:a klockan 11 och 15.

 

KoHF följer ärendet noga och är alltid redo att samarbeta med lagstiftaren med konsumentens säkerhet som gemensamt mål.

  1. Effect of Sunscreen Application Under Maximal Use Conditions on Plasma Concentration of Sunscreen Active Ingredients, https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2733085

  2. https://www.svd.se/studie-kemikalier-i-solskydd-tar-sig-in-i-kroppen