Seminarium

Lyckat frukostseminarium om miljövänlig städning

KTF anordnade ett frukostseminarium idag (161025) om husmorstips, städprodukter och vad man egentligen menar med hållbarhet och miljövänliga produkter. Seminariet filmades av Expressen Leva&Bo. En intervju med Helena Grennberg, professor i organisk kemi vid Uppsala Universitet, finns att se på deras Facebook-sida

En dag om exponeringsscenarier – i Malmö 10 november och Stockholm 24 november

Kansliet deltar i ett seminarium om exponeringsscenarier tillsammans med ansvariga myndigheter – Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket. Syftet med dagen är att ge information till företag om vad man ska göra när man fått ett exponeringsscenario, hur de är sammanställda och vilken information som ska vidarebefordras. Målgruppen är formulerare, det vill säga företag som tillverkar kemiska produkter.

Nordisk REACH Konferens – 23 och 24 september i Köpenhamn

Danmarks Kemikaliemyndighet Miljöstyrelsen, branschorganisationen Dansk Industri samt konsultföretaget DHI anordnar tillsammans i september en nordisk REACH konferens. Konferensen fokuserar också på speciella nordiska frågor i relation till REACH som tex hormonstörande ämnen. Emma Jansson från kansliet är en av talarna.

Rapport från livsmedelshygienkonferens: Livsmedelssäkerhet - var det bättre förr?

I början av november 2014 höll det nationella nätverket inom utbildning i livsmedelsmikrobiologi sin första gemensamma konferens. Medarrangörer var kansliets branschföreningar KTF, IIH och BFS. Temat för konferensen var risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet. Trots modern teknik och stor kunskap finns det i dagens samhälle fortfarande många faror förknippade med livsmedelshantering.

Kosmetikdialogen ”Giftfri vardag” – seminarium 24 september om konserveringsmedel och konservering av kosmetiska produkter

Handlingsplanen Giftfri vardag innebär bland annat att näringslivet och myndigheter samarbetar i branschdialoger. För kosmetiska produkter pågår en dialog mellan olika företag, KTF, Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket. Syftet är att minska riskerna vid användning av kemikalier till exempel genom utfasning av vissa ämnen eller genom att dela med sig av kunskap - här om konservering.

Kosmetikaförordningen och PI-filen - platser kvar

Den 11/7 2013 trädde den nya Kosmetikaförordningen i kraft och högre krav blev en realitet för alla parter inom kosmetikaindustrin. Att förstå och tolka den nya lagstiftningen kan vara knepigt för både erfarna och nya aktörer. KTF anordnar 2 halvdagskurser där vi hjälper er att få överblick över regelverket, djupdyker i PI-filen samt diskuterar praktiska lösningar på vanliga problem. Det går utmärkt att anmäla sig till hela dagen, bara förmiddagen eller endast eftermiddagen.

Seminarium om Biocidförordningen

Kansliet anordnar ett seminarium om den nya biocidförordningen tillsammans med Kemikalieinspektionen den 13 mars. Seminariet hålls hos kansliet i Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm. Fokus är att gå in på djupet om vad biocidförordningen innebär för branschens biocidprodukter, både sådana som har krav på godkännande idag och sådana som hittills har varit undantagna från krav på godkännande.