Statistik hos Komsetik- och hygienföretagen, KoHF

Svenska marknaden för kosmetiska produkter (miljoner kr)

(The Swedish Cosmetics & Hygiene Products Market, million SEK)

Siffror anges i miljoner (konsument-)kronor, d.v.s. totalförsäljningen till konsument var 2014 c:a 16 miljarder kr.

Från och med 2015, se europeiska branschens data genom Cosmetics Europe (nedan).

Siffrorna är angivna i konsumentkronor och är en uppskattning av hela den Svenska marknaden. Siffror i miljoner kronor (x 10^6). 

(The figures show RSP (sell out) and are estimates based on KoHF members sell in data and extrapolated to represent the total Swedish cosmetics market. SEK, millions.

Varumärkesstatistik - market report Cosmetic Brands

Siffrorna visar  sammanslagen försäljning aktuell period (med jämförelse med året innan) för aktuella varumärken (ingående kategorier: vård, dekorativ kosmetik (make up) och dofter). Försäljningen är angiven i tusentals leverantörskronor (MSP, market sales price) och baseras på KoHF:s medlemmars införsäljning till handeln. Rapporten publiceras två gånger per år, normalt i mars och i september.

Notera att rapporten endast visar i statistiken deltagande varumärken hos KoHF:s medlemmar. Rapporten tar endast hänsyn till försäljningvärde, och inkluderar inte hänsyn till antal försäljningsställen eller selektivitetsgrad för varumärket.

The KoHF Brand Statistics report presents sales for cosmetic brands marketed on the Swedish market by KoHF members. Sales figures are presented as market sales price (MSP), 1000 SEK. This semi-annual KoHF report is normally presented 1 of March (Jan-Dec), and 1 of September (Jan-Jun).

2017, jan-dec (reviderad 2018-04-23)

2017, jan-jun

2016, jan-jun

2015, jan - jun

2014, helår

2013, helår

2012, helår

Europeiska marknaden (med nationella data) för kosmetiska produkter

Se europeiska organisationens, Cosmetic Europe, information

Kemiska produkter, tex. tvättmedel

KoHF hänvisar till Kemikalieinspektionens produktregister.