Statistik hos Kosmetik- och hygienföretagen

 

Kosmetiska produkter

(The Swedish Cosmetics & Hygiene Products Market, million SEK, retail sales price)

Siffror anges i miljoner svenska (konsument-)kronor.

 

2015 till idag

Från och med 2015 hänvisar KoHF till europeiska branschens data genom Cosmetics Europe. I Cosmetics Europes rapport Market Performance 2017 visas bland annat att den totala försäljningen av kosmetiska produkter till svenska konsumenter 2017 var 1986 miljoner Euro. Detta motsvarar en ökning i Sverige i jämförelse med 2016 på 4,5 procent (+1,3% för hela EU).

 

Historiska data till 2014

Siffrorna i tabellen är angivna i konsumentkronor och är en uppskattning av hela den Svenska marknaden. Siffror i miljoner kronor (x 10^6). 

(The figures in the table show RSP (sell out) and are estimates based on KoHF members sell in data and extrapolated to represent the total Swedish cosmetics market. SEK, millions.

 

Varumärkesstatistik - market report Cosmetic Brands

Siffrorna visar försäljning (i jämförelse med samma period året innan) för aktuella varumärken (ingående kategorier: vård, dekorativ kosmetik (make up) och dofter). Försäljningen är angiven i tusentals leverantörskronor (MSP, market sales price) och baseras på deltagande KoHF-medlemmars införsäljning till återförsäljare. Rapporten publiceras två gånger per år, normalt i mars, och i september.

Notera att rapporten endast visar i statistiken deltagande varumärken hos KoHF:s medlemmar. Rapporten tar endast hänsyn till försäljningvärde, och inkluderar inte hänsyn till antal försäljningsställen eller selektivitetsgrad för varumärket.

The KoHF Brand Statistics report presents sales for cosmetic brands marketed on the Swedish market by KoHF members. Sales figures are presented as market sales price (MSP), 1000 SEK. This semi-annual KoHF report is normally presented on the 1st of March (Jan-Dec), and on the 1st of September (Jan-Jun).

2018, jan-jun

2017, jan-dec (reviderad 2018-04-23)

2017, jan-jun

2016, jan-jun

2015, jan - jun

2014, helår

2013, helår

2012, helår

 

Kemiska produkter

Bland andra tvättmedel och andra hushållsrengöringsprodukter.

KoHF hänvisar till Kemikalieinspektionens produktregister.