PFAS

Vad är PFAS?

PFAS är en förkortning som numera används som en beteckning av alla organiska ämnen som har många fluoratomer kopplade till sig. De flesta PFAS-ämnen har egenskapen att både vara fett- och vattenavstötande, och det är ofta de egenskaperna som gör att ämnena används. Vanliga användningar är i matlagningskärl, till exempel stekpannor. Teflon (PTFE) är en form av PFAS. Ämnena används också till vattenavstötande kläder, i livsmedelsförpackningar med mera.

Danska miljömyndighetens rapport om PFAS

Rapporten Risk assessment of fluorinated substances in cosmetic products sammanfattar om riskbedömningen:

All in all, based on highly conservative scenarios and the no-effect values used by the regulatory authorities within the EU, it is assessed that the measured concentrations of PFCA in cosmetic products themselves do not pose a risk to consumers. However, in the most conservative scenario a risk cannot be completely ruled out if several cosmetic products containing PFAS are used at the same time - this very conservative scenario is, however, not considered to be particularly realistic.

Miljöstyrelsens rapport

Polymer och monomer. Består din T-shirt av socker?

Det är centralt att förklara skillnaden mellan polymerer och monomerer. Användningen av PFAS i kosmetiska och kemiska blandningar, såväl som matlagningskärl, livsmedelsförpackningar och kläder etc. är i polymer form och är därför inte biologiskt tillgängligt, det vill säga det påverkar oss inte.

En vanlig T-shirt är oftast gjord av cellulosa från bomull. Cellulosa är en polymer gjord av monomeren socker, eller om man så vill; Cellulosa är socker i väldigt långa kedjor. Trots detta smakar din T-shirt inte sött och om du äter en del av den så får du inte i dig något socker. Dock finns det en eller annan lös sockermolekyl i din T-shirt, men de är extremt få. Dessa kallas restmonomerer.

Sverige vill att vissa PFAS-ämnen utreds avseende miljöegenskaper

Sverige har tillsammans med Tyskland till EU-kemikaliemyndighet ECHA lämnat in en så kallad Registry of Restriction Intention med syftet att utreda behov av begränsning på grund av eventuella negativa miljöegenskaper hos vissa PFAS-ämnen och så kallade "prekursorer" till dessa. Läs mer om detta.

Kosmetiska produkter ska enligt lag vara dokumenterat säkra

EU-kosmetikaförordningens absoluta grundkrav är att kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden ska vara säkra för människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning.

För att visa att en kosmetisk produkt är säker ska den ansvariga personen, innan den kosmetiska produkten släpps ut på marknaden, se till att den har genomgått en säkerhetsbedömning på grundval av den relevanta informationen och att det upprättas en säkerhetsrapport enligt tydliga regler.

(EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter)

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1223-20170303