Frisörprodukter

Vägledning om frisörprodukter

Version 2015

KoHF:s informationsfolder riktar sig till frisörer och beskriver hur man som frisör handskas med kosmetiska produkter för yrkesmässig användning på ett säkert sätt, och innehåller också så kallade produktgruppsblad (1) för dessa produkter.

Arbetsmiljö

Bra arbetsmiljö för frisörer (ADI 456) från Arbetsmiljöverket och andra publikationer finns på Arbetsmiljöverkets hemsida 

Ej krav på säkerhetsdatablad

1) Kravet på säkerhetsdatablad för kemiska produkter (t.ex. diskmedel, maskintvättmedel, lim m.fl.) gäller inte kosmetiska produkter.

Frisörlicens

Flera branschaktörer, däribland Sveriges Frisörföretagare och KoHF, har arbetat fram en ny modell i branschen, en frisörlicens som berör alla aktiva frisörer.

Övrigt

Sök på Faktabank efter information om andra aspekter av frisörprodukter, t.ex. frågor om ingredienser. Hittar du inte vad du söker, kontakta KoHF