Mikroplaster: Nordiska rådets hållbarhetsutskotts ordförande förstår kosmetikbranschens utfasningsambitioner och minimala bidrag

De nordiska miljöministrarna träffar Nordiska rådets hållbarhetsutskott i Helsingfors nu på onsdag. 

Representanterna vill främja ett EU-förbud, men menar att det kan vara svårt och tidskrävande. 

KoHF uppskattar trots många politikers förbudsiver att utskottets ordförande, danska Karin Gaardested (S), säger att mikroplaster i kosmetika står för en mycket liten del av de totala mikroplastföroreningarna i akvatisk miljö. Hon poängterar också att det finns ett brett stöd i kosmetikaindustrin för att bidra till att hantera sin del av problematiken.

Källa: Aktuell Hållbarhet Direkt

KoHF menar att det är uppenbart att åtgärder i kosmetikbranschen är mer av symbolisk betydelse än att de kommer att påverka havens exponering för plastpartiklar.

Läs mer om EU-industrins rekommendation m.m.