Vetenskapliga topptidskriften Science: Inga ökningar av mikroplaster under tre senaste decennierna

Vetenskapliga topptidskriften Science: Inga ökningar av mikroplaster under tre senaste decennierna

En av världens högst ansedda vetenskapliga tidskrifter, Science, har nyligen publicerat en artikel som är mycket intressant sett till bland andra svenska Regeringens massiva ambitioner på området plastpartiklar i miljön. Titeln är:

"No increase in marine microplastic concentration over the last three decades – A case study from the Baltic Sea"

Det vill säga, de antaganden vi ofta hör att halten mikroplaster skulle öka, till och med lavinartat, stämmer inte alls sett till forskarnas fynd i miljön. Det låter snarare som om detta är ett antaget akademiskt problem.

Världshaven exponeras bevisligen för plaster från olika källor, men den intressanta frågan är kanske snarare vad som händer i miljön och med organismerna?

Resultaten antyder snarare att trots ökad produktion av plast så återförs mikroplaster efterhand till den naturliga kolcykeln. Studien visar på ett så kallat "steady state" för mikroplaster i miljön. 

Läs artikeln i Science

Läs om mikroplaster på KoHF.se