Säkra och väl fungerande kosmetiska produkter

Regelverket om kosmetiska produkter är bland de striktaste inom EU när det gäller konsumentproduktlagstiftning. Det utgår ifrån att säkerhet måste kunna dokumenteras innan produkten får säljas.

Diverse invektiv i medieartiklar så som "äckliga", "ofräscha" o.s.v., om ingredienser, är ofta värderingar utifrån ett politiskt budskap och är inte sakliga och ingen vetenskaplig grund för att lagföra. 

KoHF informerar här om säkra kosmetiska produkter med anledning av skriverier länkade till den så kallade Miljövänliga veckan.

 

Kosmetiska produkter – säkra, väl fungerande och innovativa produkter som underlättar människors vardag

Kosmetikbranschens produkter är framtagna genom vetenskaplig excellens, underlättar konsumenters vardag och bidrar till positiva värden för samhället. Vår branschs ansvar och centrala mål är att leverera säkra, väl fungerande och innovativa produkter som hela tiden möter förväntningarna hos dagens konsumenter.

 

Lagstiftning och krav

Inom EU finns en gemensam lagstiftning för kosmetiska produkter, förordning 1223/2009.

Förordningen har som centralt fokus krav användarens hälsa och säkerhet. Den reglerar allt från omfattning/definitioner, produktutveckling, innehåll, märkning, tillverkning, säkerhetsbedömning, marknadsföring till uppföljning på marknaden.

Säkerhet är formellt ett annat ord för risk, eller riskpotential. Ingenting som vi omger oss med är helt ofarligt eller som det populärt heter, "giftfritt" (felaktigt p.g.a. sin orimlighet). Därför utgår all verksamhet istället ifrån riskbedömning och riskhantering. Så också regelverket om kosmetiska produkter.

Riskkommunikation bygger på att man ger en balanserad bild som en rimligen normalt insatt konsument eller åhörare kan använda för att bilda sig en uppfattning. Att osakligt skrämmas är inte riskkommunikation.

 

Det är olyckligt om media, som lyder under tryckfrihetsskydd, (omedvetet) skrämmer upp konsumenter för att de köper och använder helt normala, säkra produkter vilka underlättar vår vardag.

Läs mer om kosmetiska produkter och säkerhet på KoHF.se