Moderna solskyddsmedel: bra skydd och färre fall av kontaktallergier

Tidningen Vetenskap & Hälsa har intervjuat överläkaren Marléne Isaksson, vid Skånes universitetssjukhus och adjungerad professor vid Lunds universitet samt Magnus Bruze, professor i yrkesdermatologi vid Lunds universitet.

– Produktutvecklingen har bidragit till bättre preparat. Solskyddsmedel ligger endast bakom en mindre del av hudallergierna, och de har minskat över tid trots ökad användning, berättar Marléne Isaksson

– Moderna solskyddsprodukter innehåller lägre koncentration av flera olika ämnen istället för hög koncentration av en eller ett par olika substanser. Det minskar också risken att utveckla allergi, fortsätter Bruze.

De båda förespråkar, precis som KoHF, att man bör se solskyddsmedel som ett komplement till skyddande kläder och hatt, och att man bör undvika solen mitt på dagen då den är som starkast. Under vintern (och även stora delar av hösten) är dock solens energi (UV-index) så låg på våra breddgrader att den knappast bidrar till hudens D-vitaminbildning varför allmänna rekommendationer är att tillföra kroppen D-vitamin. Glöm dock inte att skydda ansiktet mot UVB-strålningen på vårvintern för att undvika rodnad.

Källa: Vetenskap & Hälsa

Läs mer om solvård på KoHF.se