Lagkrav om effektbevisning gäller även påståenden för ”whitening”-tandkrämer

Tandkrämer som säljs i handeln och som utlovar vitare tänder, så kallade whitening-tandkrämer, ska dels vara säkra för användaren och dels leva upp till lagkrav om effektbevisning. Detta krav gäller dessa produkter så väl som alla andra kosmetiska produkter.

Effekten vitare tänder kan uppnås med olika metoder, och kravet om effektbevisning pekar inte ut någon metod som gällande såvida den ger rimligen förväntat resultat och är säker.

Tandkrämstillverkare lägger ett omfattande arbete på kliniska tester av sina produkter för att underbygga marknadsföringspåståenden.

 

Regelverken: utlovad effekt ska dokumenteras, marknadsföringspåståenden får inte vilseleda

EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter ställer utöver det centrala säkerhetskravet bland annat detaljkravet (artikel 11):

  • (Det obligatoriska) ”Produktinformationsdokumentet ska innehålla följande uppgifter: …Bevisning för den effekt som den kosmetiska produkten uppges ha”. Det ansvariga företaget måste närsomhelst och på kort varsel kunna uppvisa Produktinformationsdokumentet för ansvarig myndighet, i Sverige Läkemedelsverket.

EU:s förordning 655/2013 om marknadsföringspåståenden om kosmetiska produkter ställer bland annat detaljkrav om vilseledande marknadsföring (kriterierna 4 och 6), vilka egentligen också regleras övergripande genom Marknadsföringslagen:

  • (Om vederhäftighet) ”Presentationen av en produkts effekt ska inte gå utöver tillgänglig bevisning”.
  • (Om välgrundade beslut) ”Påståenden utgör en integrerad del av produkter och ska innehålla information som ger den genomsnittliga slutanvändaren möjlighet att fatta välgrundade beslut.”

I riktlinjerna (Guidelines to Commission Regulation (EU) N° 655/2013)...) till EU-förordning 655/2013 förtydligas förordningen i detaljer. Här nämns bland annat också att så kallad självskattning kan vara en acceptabel metod för att dokumentera effekt.

Ansvarig myndighet för frågor som rör 655/2013 är Konsumentverket/Konsumentombudsmannen.

Kosmetik- och hygienföretagen noterar också att Råd & Rön vill få denna sak prövad av Konsumentombudsmannen. Det är rätt instans för en sådan prövning och vi har inga synpunkter på att en sådan prövning görs.

 

Mer om munvårdsprodukter för vitare tänder

Utöver tandkräm för vitare tänder finns också tandblekningsprodukter som behandling hos tandläkare, och dessa delas upp i två kategorier - en kosmetisk med lägre halt blekmedel, och en som ger kraftigare blekning. För den första kategorin gäller att den ska appliceras av yrkeskunnig inom tandvården vid åtminstone första behandlingstillfället.